Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

30/06/2020 | 425

Trong 2 ngày 29 - 30/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối. Tham dự Đại hội các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Ủy viên  Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối chuyên trách và 105 đảng viên Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối báo cáo chính trị tại Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực phấn đấu của Ban Chấp hành và toàn thể đảng viên, Chương trình công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ cơ quan đã được thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan khóa III đã đề ra. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực Chỉ thị số 05-CT/TW được Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối triển khai thực hiện nghiêm túc, cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng học tập và làm theo, đã đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ được tăng cường; cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đảng bộ và các chi bộ phấn đấu đạt và giữ vững danh hiệu là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tập trung tham mưu với Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các  nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương. Trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tập thể các cấp ủy đảng đoàn kết, vững mạnh; tập trung cho cơ sở, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, nhất là từ chi bộ; duy trì và thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt hoạt đảng; chủ động nghiên cứu thực tiễn để tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương... Công tác cán bộ cấp ủy tiếp tục được quan tâm từ việc tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đến quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của Đảng , kịp thời chấn chỉnh những vấn đề phát sinh và giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện, tố cáo.  Đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước.

Ảnh: Đoàn Chủ tịch Đại hội

Từ những kết quả chung đó, Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Bằng  khen nhân Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối; nhiều ban, đơn vị, cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được còn có những hạn chế như: công tác chính trị tư tưởng trong Đảng bộ có lúc chưa được nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng phát sinh. Đảng ủy và các chi ủy có lúc chưa nâng cao vai trò tích cực, chủ động trong công tác; chưa khai thác hết tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng bộ vẫn còn hạn chế so với yêu cầu đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên ở chi bộ chưa đồng đều, chất lượng chưa cao. Chế độ sinh hoạt của một số đoàn thể chưa duy trì thành nền nếp, hoạt động còn nặng tính hình thức, kém sôi nổi, thiếu tính chủ động sáng tạo, có biểu hiện trông chờ vào sự chỉ đạo của tổ chức cấp trên

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan đã đạt được, góp phần quan trọng vào những thành tích chung của toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế như: một số việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các ban, đơn vị còn chậm, chất lượng còn hạn chế. Sự phối hợp giữa chi ủy, chi bộ với lãnh đạo một số ban, đơn vị có việc thiếu chặt chẽ, thống nhất chưa cao nên đã phát sinh tư tưởng trong cán bộ, đảng viên…

Để xây dựng Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối đạt trong sạch, vững mạnh, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối cần coi trọng và làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Ban Chấp hành Đảng bộ và các chi ủy, chi bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4  khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phát huy tinh thần của tập thể cấp ủy, của từng cấp ủy viên và của cán bộ, đảng viên về nêu gương một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Đồng thời, tích cực phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên. Thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ để xây dựng Đảng bộ cơ quan thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữ vững và phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy cơ quan với Lãnh đạo, Thủ trưởng cơ quan; giữa cấp ủy, chi bộ và lãnh đạo ban, đơn vị. Tăng cường công tác quản lý đảng viên về chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Thường xuyên nắm bắt và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh về tư tưởng của cán bộ, đảng viên ngay từ chi bộ. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục tập trung tham mưu chỉ đạo, đôn đốc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung, tiến độ thời gian. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, tăng cường các hoạt động tuyên truyền chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh: Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội

Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí; bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối đã bầu các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối được bầu làm Bí thư; đồng chí Nguyễn Thành Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

A.H


Các bài viết khác

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
22 giờ trước

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
hôm qua

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025

Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025
hôm qua

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
2 ngày trước

• Nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại Đại hội (16 ngày trước)

• Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (22 ngày trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21 (29 ngày trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ (1 tháng trước)

• Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí (1 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (1 tháng trước)

• Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)