Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

21/06/2020 | 168

Trong 2 ngày 19 - 20/6, Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có đồng chí: Điểu K'Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng Ban: Nguyễn Lam, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Bùi Tuấn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan; Nguyễn Phước Lộc; Đỗ Văn Phớn và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Lam, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, trong thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã chỉ đạo 11/11 chi bộ của Đảng bộ cơ quan. Đại hội các chi bộ đã có sự đổi mới, được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, thực hiện theo đúng Điều lệ Đảng, đúng nguyên tắc và hướng dẫn của cấp trên. Văn kiện Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng, tiếp thu tối đa sự góp ý của cán bộ, đảng viên, các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan. Công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng cao, đúng theo quy định, quy trình, bám sát sự chỉ đạo, yêu cầu,nhiệm vụ phát triển của Đảng bộ cơ quan trong thời gian tới.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan đã có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, đạt được kết quả tích cực; vai trò của người đứng đầu, cấp ủy đảng được thể hiện rõ nét; nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn của cán bộ, đảng viên, thể hiện rõ tính tiên phong, gương mẫu tạo sự tin tưởng trong cán bộ, đảng viên với cấp ủy và lãnh đạo Ban; làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ và xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Trước yêu cầu và nhiệm vụ của công tác dân vận trong tình hình mới, Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương có nhiệm vụ rất quan trọng; là đại hội đoàn kết - dân chủ - đổi mới - kỷ cương - trí tuệ...

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 khẳng định, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban, lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều chủ trương, giải pháp lớn về công tác dân vận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Ảnh: Các đại biểu dự Đại hội

Nội dung phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ có bước đổi mới; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên đại đa số giữ vững và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra đều đạt và vượt; cơ quan Ban Dân vận Trung ương phát triển toàn diện trên tất  cả các mặt công tác, nội bộ ổn định, đoàn kết thống nhất cao; các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có một số hạn chế, khuyết điểm như: Trong phối hợp lãnh đạo thực thi nhiệm vụ chính trị có lúc chưa chủ động; công tác nghiên cứu, tham mưu, khả năng dự báo, tổng hợp, phân tích xử lý thông tin, nắm tình hình nhân dân, chỉ đạo thực tiễn có mặt chưa theo kịp tình hình. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có lúc chưa chủ động, kết hợp giữa tiến hành công tác tư tưởng và công tác tổ chức đôi khi chưa chặt chẽ, chất lượng sinh hoạt một số chi bộ chưa cao. Việc lãnh đạo quán triệt thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số vụ, đơn vị chưa thật chặt chẽ, triển khai chưa quyết liệt...

Các tham luận trình bày tại Đại hội đã minh hoạ, nhấn mạnh nhiều kết quả nổi bật của Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ cơ quan khóa XII; thảo luận về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ sự vui mừng kết quả của Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trên các mặt giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Kết quả đó là sự nỗ lực chung của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và toàn thể các chi bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Điều rất đáng ghi nhận trong các kết quả đạt được là sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa lãnh đạo Ban, các vụ, đơn vị với Đảng ủy, Ban Thường vụ, các chi ủy chi bộ của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ của Ban.


Ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương đã nỗ lực triển khai Chương trình hành động số 31-Ctr/BDVTW ngày 18/5/2016 về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận với khối lượng công việc lớn. Đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư sơ kết, tổng kết nhiều văn bản của Đảng liên quan đến công tác dân vận; tổ chức nhiều hội nghị quán triệt các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận; tập trung đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị đặc biệt là Chương trình phối hợp với Ban Cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận; thường xuyên tổ chức giao ban với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Ủy ban Dân tộc, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao… Hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo 68, Hội đồng công tác quần chúng được tăng cường, có hiệu quả tích cực. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các cơ quan tổ chức kiểm tra công tác dân vận chính quyền, công tác dân tộc, công tác tôn giáo…Những kết quả của nhiệm kỳ qua có sự đóng góp quan trọng của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan luôn động viên cán bộ, đảng viên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở đó, tăng cường công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng của đảng viên, tổ chức đảng.

Trước những thách thức của công tác dân vận trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương phối hợp lãnh đạo Ban quan tâm khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ qua, nhất là vấn đề nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của một bộ phận cán bộ đảng viên, đáp ứng của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, để Ban Dân vận Trung ương xứng đáng là ban tham mưu chiến lược của Đảng về công tác vận động quần chúng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương đối với kết quả hoạt động chung của Đảng bộ Khối. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Lại Xuân Lâm mong muốn Đảng ủy cơ quan Ban Dân vận Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban chủ động tham mưu, đề xuất với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các văn bản nhằm tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới; kịp thời thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn; tăng cường phát huy vai trò của ban, bộ, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong công tác dân vận cho phù hợp với tình hình mới…


Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm phát biểu tại Đại hội 

Để đạt được các chỉ tiêu của nhiệm kỳ tới, theo đồng chí Lại Xuân Lâm, Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương cần có nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp nhất là việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

Ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí; bỏ phiếu giới thiệu đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập
3 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
9 ngày trước

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
9 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
13 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (21 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (22 ngày trước)

• Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự đảng và giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (28 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi (1 tháng trước)

• Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)