Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

28/08/2020 | 151

Trong hai ngày 25-26/8/2020, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện các ban Đảng Trung ương. Tham dự Đại hội có các đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và các đại biểu đến từ 44 tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm.

Ảnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Nhật Quang khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ Viện Hàn lâm đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên các mặt hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội; đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đưa Viện Hàn lâm trở thành cơ quan nghiên cứu, đào tạo ngang tầm khu vực góp phần định hướng sự phát triển của nền khoa học xã hội của đất nước, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững.


Ảnh: Đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng,Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu khai mạc Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo chính trị tại của Đảng bộ Viện Hàn lâm tại Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao, xây dựng báo cáo tư vấn chính sách cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Viện Hàn lâm cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các hệ đề tài cấp quốc gia, đề tài thuộc quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia (NAFOSTED), đề tài hợp tác song phương, nghị định thư, cấp Bộ; tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc tế, quốc gia,... Cán bộ Viện Hàn lâm đã xuất bản nhiều cuốn sách, bài tạp chí trong nước và quốc tế.

Phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định một số chỉ tiêu: lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động khoa học đảm bảo chất lượng và tiến độ, phấn đấu 100% các chương trình nghiên cứu trọng điểm, các đề án, đề tài nghiên cứu được thực hiện với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên, trong đó có ít nhất 15% đạt loại xuất sắc; nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tiệm cận tiêu chuẩn khu vực và quốc tế; tăng số lượng công bố quốc tế; xây dựng đề án đổi mới, phát triển xuất bản, tạp chí. Về công tác xây dựng tổ chức Đảng, chỉ tiêu đề ra là: phấn đấu 100% đảng viên của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Viện Hàn lâm và Đảng ủy cấp trên; phấn đấu 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém, vi phạm kỷ luật; phấn đấu 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng mô hình dân vận hàng năm phù hợp với yêu cầu phát triển và nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ Viện Hàn lâm đã đạt được trên các mặt công tác trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Trương Xuân Cừ cũng đề nghị Đảng bộ Viện Hàn lâm, trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức đảng, tăng cường sự phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cũng như với các tỉnh, thành trên cả nước, để phát huy ưu thế và thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị của Viện.
Đại hội đã bầu 19 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.


Ảnh: Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Bùi Nhật Quang tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm.


Các bài viết khác

Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao
14 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
1 tháng trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (2 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)