Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

17/07/2020 | 231

Trong hai ngày 15 - 16/7/2020, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Đảng bộ Viện) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: “Đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phù hợp với xu thế vận động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; lãnh đạo một số ban, ngành, cơ quan Trung ương và đại diện 18 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Viện Hàn lâm cùng 176 đại biểu Đại hội đại diện cho hơn 1200 đảng viên từ 50 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và các cấp ủy đảng trực thuộc đã quán triệt, triển khai đầy đủ và nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ VII; đã tích cực chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, các cấp ủy trực thuộc đã luôn sâu sát, kịp thời, có nhiều giải pháp thích hợp. Kết quả đạt được là hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Viện đã được thúc đẩy mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ, Viện Hàn lâm đã công bố 10.675 công trình (tăng 11,6% so nhiệm kỳ trước, trong đó số công trình công bố quốc tế tăng 57,6%), là đơn vị luôn dẫn đầu cả nước và có thứ hạng khá trong khu vực về nghiên cứu cơ bản.

Ảnh: Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Công tác đào tạo nguồn nhân lực được gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Tiềm lực khoa học và công nghệ của Viện đã được tăng cường, tạo tiền đề để nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển công nghệ và đào tạo cán bộ. Công tác quản lý và hỗ trợ nghiên cứu đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được môi trường công khai, minh bạch, điều kiện thuận lợi cho việc triển khai nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ. Công tác hợp tác quốc tế của Viện đạt được nhiều kết quả nổi bật, trải rộng khắp các lĩnh vực từ thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học cơ bản, phát triển công nghệ, giáo dục, đào tạo, tăng cường năng lực nghiên cứu, cơ sở vật chất cho các đơn vị trực thuộc Viện đến góp phần đảm bảo quốc phòng-an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia...

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm và các tổ chức đảng trực thuộc đã chú trọng hàng năm tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, tuyên giáo và công tác dân vận, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Công tác lãnh đạo nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng được quan tâm thường xuyên. Hằng năm, bình quân Đảng bộ Viện kết nạp được 61 đảng viên mới; hơn 90% số tổ chức đảng “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không có tổ chức đảng yếu kém.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng được quan tâm thích đáng, các đoàn thể quần chúng trong Viện thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và là những tổ chức đoàn thể mạnh trong Khối các cơ quan Trung ương.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN tiếp tục lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phấn đấu kết nạp 300 đến 350 đảng viên mới, hằng năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Sơn Minh Thắng đánh giá cao những nỗ lực mà Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cho biết, Đảng bộ Viện Hàn lâm là một trong những Đảng bộ lớn có vị trí quan trọng, với số lượng đông đảng viên ưu tú và nhiều tổ chức đảng trực thuộc. Vì vậy Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tin tưởng, quyết định chọn Đảng bộ Viện Hàn lâm là nơi tổ chức Đại hội điểm của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Nhiệm kỳ mới, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị Đảng bộ Viện Hàn lâm cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, luôn đặc biệt coi trọng và làm thật tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục phát huy sự đồng thuận, thống nhất cao giữa Đảng ủy với Lãnh đạo Viện trên các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên, người lao động yên tâm công tác, nỗ lực, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Cờ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020 cho Đảng ủy Viện 

Đại hội đã lựa chọn, bầu ra được cấp ủy mới gồm 25 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới, đáp ứng yêu cầu công tác, nhiệm vụ được giao. Đại hội đã bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội. Đồng chí Châu Văn Minh được Đại hội bầu làm Bí thư nhiệm kỳ 2020 -2025 với tỷ lệ phiếu bầu 100%, thể hiện sự nhất trí, đồng lòng cũng như sự ủy thác trách nhiệm của Đại hội đối với đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Viện gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của Đảng bộ Viện Hàn lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCN nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Sáng ngày 17/7/2020, Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí; bầu đồng chí Trần Tuấn Anh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

 


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập
2 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
9 ngày trước

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
9 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
13 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (22 ngày trước)

• Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự đảng và giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (28 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi (1 tháng trước)

• Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III (1 tháng trước)