Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII

26/08/2020 | 163

Chiều nay 25/8, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự Đại hội có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban của Trung ương bộ và gần 170 đại biểu là các đảng viên ưu tú tham dự đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn cho biết:  05 năm qua, cán bộ, đảng viên Trung ương Đoàn đã tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXII. Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn đã chủ động, linh hoạt triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và các nghị quyết, chủ trương công tác của Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan Trung ương Đoàn. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần tạo ra những chuyển biến nhất định trong từng vị trí công tác, đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, cho Trung ương  Đoàn. Cán bộ, đảng viên có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, nội bộ cơ quan Trung ương Đoàn ổn định, đoàn kết, nhất trí cao, làm cơ sở bền vững cho mọi thành công của Đảng bộ Trung ương Đoàn giai đoạn 2015-2020. Công tác xây dựng Đảng được củng cố, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các nội dung, đặc biệt là sinh hoạt chi bộ.

Ảnh: Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn phát biểu diễn văn khai mạc Đại hội

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ như: Công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên ở một số thời điểm, một số nơi còn chậm, chưa sâu sát; việc xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện một số nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Trung ương Đoàn ở một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc còn chậm, chưa kịp thời, nội dung chưa sát thực tế; một bộ phận cán bộ, đảng viên khối phong trào chưa nắm vững tình hình thanh niên, thực trạng công tác đoàn và phong trào thanh niên ở cơ sở; một số cán bộ, đảng viên còn thiếu gương mẫu trong chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, tính sáng tạo, chủ động, tinh thần trách nhiệm chưa cao; việc chỉ đạo của cấp ủy đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số đơn vị khối sự nghiệp, doanh nghiệp chưa cao, kém hiệu quả, còn việc tồn đọng chậm được giải quyết; công tác tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở một số đảng bộ, chi bộ chưa đảm bảo theo quy định 1 lần/quý và chế độ thông tin, báo cáo chưa đầy đủ và chậm tiến độ theo quy định. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn khoá XXII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 -2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trung ương Đoàn cần có sự sáng tạo, linh hoạt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và trong các phong trào của tổ chức Đoàn nhằm đem lại hiệu quả thiết thực nhất.

Đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị, Đảng ủy cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Bí thư Trung ương Đoàn để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng, thực hiện các chủ trương chính sách về công tác thanh niên phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập thế giới. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên đổi mới công tác tham mưu, quản lý, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn nhằm đem lại kết quả thiết thực.

Ban Chấp hành Đảng bộ và cấp ủy trực thuộc cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể cấp ủy, của từng cấp ủy viên và của mỗi cán bộ, đảng viên, thực hiện các quy định của Đảng về nêu gương một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Đồng thời, tích cực phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Bên canh đó, đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị cần thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, để Đảng bộ Trung ương Đoàn thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữ vững và phát huy hiệu quả vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ban Châp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Các bài viết khác

Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao
14 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
1 tháng trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)