Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025

06/09/2020 | 161

Trong các ngày 04-05/9/2020, Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cùng đại diện một số ban, ngành Trung ương và các đại biểu của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao…

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo phương châm Kế thừa - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển, với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao.

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao đã nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể là: Đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chủ động cụ thể hóa và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn hàng năm của cơ quan, đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong công tác, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; kịp thời quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy cấp trên, các chính sách và pháp luật của Nhà nước; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện công tác đối với từng tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc; phương thức lãnh đạo được đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại Đại hội

Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình trong Đảng bộ đã đạt được những kết quả quan trọng.

Việc phối hợp với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và các cấp ủy đảng trực thuộc trong công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn đã được tăng cường; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng bộ và trong hoạt động của cơ quan; việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng được thực hiện phù hợp với việc tổ chức bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao. Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra và cấp ủy các cấp được đẩy mạnh, hiệu quả hơn. Việc công khai kết luận kiểm tra và xử lý vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên đã góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được tăng cường, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể, phát huy vai trò của các đoàn thể trong tham gia xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh Toà án nhân dân tối cao thực hiện các nhiệm vụ công tác với khối lượng công việc rất lớn: vừa phải tiến hành sắp xếp lại mô hình, cơ cấu, tổ chức, bộ máy để đổi mới hoạt động phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm tái thẩm trong tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, các tranh chấp dân sự và khiếu kiện hành chính gia tăng, thẩm quyền của Tòa án tiếp tục được mở rộng; đồng thời, phải triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhưng Ban Thường vụ Đảng uỷ Toà án nhân dân tối cao đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; động viên cán bộ, đảng viên công chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã được của Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhưng Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được Đại hội tập trung thảo luận, phân tích, làm sâu sắc hơn, toàn diện hơn; đồng thời, đề nghị mỗi Đảng viên trong Đảng bộ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để làm tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao cho.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ phải xây dựng đoàn kết, là trung tâm đoàn kết. Ban chấp hành Đảng bộ phải phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao để xây dựng hệ thống Toà án trong sạch, vững mạnh. Phải thường xuyên lãnh đạo, thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ phải làm cho mỗi cán bộ, Thẩm phán phải thấy rõ hơn trách nhiệm chính trị của mình trước Đảng, trước Nhân dân; không ngừng phấn đấu nêu gương. Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao phải đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng. Chú trọng cải tiến lề lối làm việc theo hướng khoa học; bám sát thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng. Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ; góp phần quan trọng ngăn ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 đồng chí; bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương; lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Các bài viết khác

Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
23 giờ trước

Hội nghị tập huấn công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Y tế

Hội nghị tập huấn công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Y tế
4 ngày trước

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
10 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
20 ngày trước

• Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (3 tháng trước)