Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

17/07/2020 | 211

Ngày 16/7, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - LHHVN) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện các ban Đảng Trung ương, Bộ Nội vụ, Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ Bộ Công an.

Ảnh: Đồng chí Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch LHHVN phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy LHHVN đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong Đảng bộ.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, tất cả cán bộ đảng viên và hội viên của LHHVN đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong các văn kiện của Đảng, đặc biệt trong chỉ thị 42 của Bộ Chính trị đã góp phần tích cực vào việc tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam trong và ngoài nước.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ LHHVN tiếp tục đổi mới việc học tập chính trị, nâng cao chất lượng, của việc truyền đạt nghị quyết, quán triệt nghị quyết sao cho phù hợp với đối tượng là anh chị em trí thức, ngăn chặn thông tin sai sự thật. Đề xuất và tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối chính sách phát triển đất nước nhất là về giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, chính sách đối với trí thức. Truyền bá kiến thức khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào trong sản xuất và đời sống.

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ LHHVN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, toàn Đảng bộ đã có 345 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, trong đó, có nhiều đảng viên 70 năm, 60 năm tuổi đảng; nhiều đảng viên được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Đảng ủy Khối.

Đồng chí Phạm Quang Thao cũng cho biết, một trong những nhiệm vụ của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành khóa mới có đủ bản lĩnh trí tuệ, năng lực để lãnh đạo và xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh.

Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ LHHVN nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt. 

Đại hội đã nhất trí bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX gồm 13 đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức mạnh của hơn 750 đảng viên trong Đảng bộ. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 3/5 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội và giao cho Ban Chấp hành có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, lãnh đạo việc đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

 

 

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập
2 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
9 ngày trước

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
9 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
13 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (21 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (22 ngày trước)

• Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự đảng và giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (28 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi (1 tháng trước)

• Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III (1 tháng trước)