Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

06/09/2020 | 239

Trong hai ngày 04 và 05/9/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, quản lý hệ thống; xây dựng và phát triển toàn diện Học viện xứng đáng là trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và Hà Nội… Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện: Lê Hữu Nghĩa, Tạ Ngọc Tấn; các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy Học viện, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Học viện, nguyên Phó Giám đốc Học viện qua các thời kỳ…và 180 đại biểu đại diện các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Học viện

Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, trong bối cảnh vừa lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp, vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị dưới sự tác động phức tạp, kéo dài khó lường của đại dịch Covid-19, song với quyết tâm chính trị cao, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” trong 6 tháng đầu năm 2020: không để dịch bệnh Covid-19 lây lan trong toàn hệ thống Học viện và tiếp tục duy trì thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu mỗi đại biểu tham dự Đại hội nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, tích cực tham gia vào chương trình nghị sự chung của Đại hội để Đại hội thành công tốt đẹp, thực sự là Đại hội mẫu mực của “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Gương mẫu, Sáng tạo, Hiệu quả”.

Phát huy trí tuệ, tinh thần xây dựng, trách nhiệm vì sự phát triển của Học viện, các đại biểu tham dự Đại hội đã tập trung thảo luận, góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa II nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 nhấn mạnh, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; sự hướng dẫn tận tình, kịp thời của các Ban Đảng Trung ương, với tinh thần đoàn kết thống nhất, dân chủ, kỷ cương, gương mẫu, sáng tạo, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cấp ủy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Học viện đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, trong đó có 5/5 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ II, qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Học viện. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm trong từng năm với phương châm xử lý tốt những vấn đề mới đặt ra, những vấn đề đột xuất, tạo tiền đề, nền tảng cho phát triển trong cả trung và dài hạn; phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành hơn 40 nghị quyết, trong đó có 10 nghị quyết chuyên đề về những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đặt ra đối với Học viện. Sự phối hợp giữa Đảng ủy với Ban Giám đốc chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng bộ Học viện luôn được chú trọng, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên.

Với tinh thần bảo đảm tính hệ thống, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt đổi mới về chương trình, nội dung, tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Hoạt động nghiên cứu khoa học đã bám sát các định hướng, chương trình công tác của Trung ương Đảng, Chính phủ, góp phần trực tiếp phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, vừa cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác trường chính trị được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo tư duy quản lý hệ thống cùng với sự quan tâm của lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy đã khẳng định vị thế mới của Học viện, tạo ra sự chuyển động đồng bộ, có chiều sâu của hệ thống trường chính trị tỉnh, trường bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực, chủ động, chu đáo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 và khẳng định, đó là nhân tố quan trọng cho sự thành công của Đại hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong giai đoạn 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện đã phát huy truyền thống tốt đẹp hơn 70 năm qua, từng bước có những chuyển biến tích cực, tiếp tục bồi đắp và khẳng định uy tín vị thế của Trường Đảng cao cấp, trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và trung tâm nghiên cứu khoa học, chủ nghĩa Mác - Lênin. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được Đại hội tập trung thảo luận thật kỹ, phân tích nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, từ đó có định hướng căn cơ, những giải pháp mang tính đột phá để xử lý, khắc phục phù hợp với tình hình Học viện.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Học viện trong xây dựng phát triển Học viện đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đó là tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế của Học viện - Trường Đảng cao cấp, trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng mẫu mực cho cán bộ, lãnh đạo cao cấp của Đảng; trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu của đất nước, có uy tín trong khu vực và khả năng hội nhập quốc tế sâu rộng; đầu tàu lãnh đạo, dẫn dắt, gắn kết và truyền cảm hứng cho hệ thống các trường chính trị trong cả nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng, với truyền thống bản sắc đã được tôi rèn qua hơn 70 năm của ngôi trường đào tạo cán bộ, đảng viên ưu tú nhất của Đảng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, gương mẫu sáng tạo, hiệu quả, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủyviên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III tiếp thu và cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo tại Đại hội của đồng chí Phạm Minh Chính vào dự thảo văn kiện, chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội.

Chúc mừng và biểu dương những kết quả thành tích to lớn mà Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Sơn Minh Thắng đánh giá cao các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đúng quy định, phản ánh khách quan, sát thực tế kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020; từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với yêu cầu xây dựng và phát triển Học viện trong tình hình mới. Đồng chí tin tưởng, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Học viện

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 đồng chí và lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng uỷ Học viện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện tái đắc cử Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Duy Bắc và đồng chí Hoàng Phúc Lâm được bầu là Phó Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025;.

Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.


Các bài viết khác

Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
8 giờ trước

Hội nghị tập huấn công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Y tế

Hội nghị tập huấn công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Y tế
4 ngày trước

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
10 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
19 ngày trước

• Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (3 tháng trước)