Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

09/09/2020 | 183

Trong hai ngày 7 và 8/9/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện các Bộ, Ban, ngành Trung ương. Về phía BHXH Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Thế Mạnh,  Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Phạm Văn Trường, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam… và 166 đại biểu đại diện 29 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh,  Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII thể hiện quyết tâm chính trị của đảng bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đó là: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam”. Với phương châm “đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ”; Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, phấn đấu xây dựng cơ quan ngày càng phát triển lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều thành tựu cho lĩnh vực an sinh xã hội, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Toàn cảnh Đại hội

Đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam khóa VI khẳng định: Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ luôn quan tâm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Nhờ đó, hoạt động của Đảng bộ và của Ngành BHXH Việt Nam ngày càng có chất lượng và đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và các tổ chức đảng trực thuộc đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh có trọng tâm, trọng điểm, theo từng chuyên đề, tạo sự chuyển biến rõ nét; sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ duy trì nề nếp và có nhiều đổi mới.

Công tác tư tưởng chính trị được quan tâm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan luôn được học tập, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) đã mang lại hiệu quả thiết thực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng góp phần xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Công tác dân vận tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay, cấp ủy, các tổ chức đảng đã nhận thức rõ về vị trí, vai trò của công tác dân vận, đặc biệt là triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong công tác cán bộ, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chi bộ, đảng bộ, từ đó không khí dân chủ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong việc tiến hành đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ được nâng lên.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam khóa VI và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 cũng chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: Phát huy truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tiếp tục đoàn kết, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Trong đó, căn cứ vào đặc điểm, phương hướng chung của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sau: (1) 100% cấp ủy trực thuộc phối hợp với lãnh đạo đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. (2) 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng. 100% tổ chức đảng trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. (3) Phấn đấu mỗi năm tiến hành kiểm tra khoảng 30% số tổ chức đảng trực thuộc theo Điều 30 của Điều lệ Đảng; tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề khoảng 25% đảng viên, trong đó khoảng 3% đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp…

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương chúc mừng và biểu dương những thành tích của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, những kết quả đó đã đóng góp vào thành tích chung của toàn Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt đánh giá, trong nhiệm kỳ 2015-2020, BHXH Việt Nam là một trong những đơn vị sự nghiệp của Trung ương, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Đảng ủy với Ban cán sự đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực được giao.

Ảnh: Ban chấp hàng Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt và hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao với Đại hội

Về nhiệm vụ của Ngành BHXH thời gian tới, đồng chí Huỳnh Tấn Việt đề nghị, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam cần quan tâm hơn nữa và phối hợp, sát cánh cùng với Ban Cán sự đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; nhạy bén trong tham tham mưu hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Ngành theo quy định. Nhất là những vấn đề lớn, vấn đề mới và khó đòi hỏi phải nhanh nhạy, kịp thời đề hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy cần tập trung tăng cường xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Mục tiêu tổng quát là: Phấn đấu để Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam thực sự là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị và chỗ dựa vững chắc của toàn cơ quan BHXH…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 26 đồng chí. Đại hội cũng triển khai việc lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy để Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 03 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025.


Các bài viết khác

Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
22 giờ trước

Hội nghị tập huấn công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Y tế

Hội nghị tập huấn công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Y tế
4 ngày trước

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
10 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
20 ngày trước

• Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (3 tháng trước)