Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

22/07/2020 | 90

Trong 2 ngày 20 - 21/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 119 đại biểu chính thức đại diện cho 291 đảng viên của 21 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã thành công tốt đẹp.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực  Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Báo cáo chính trị của Đảng ủy Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Năm năm qua, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, đạt những kết quả quan trọng.

Ban Tuyên giáo đã tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo. Chủ động, sáng tạo giúp Ban Bí thư đổi mới phương thức, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát việc học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương; tham mưu hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tích cực tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong 5 năm qua, Ban đã tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 25 nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng liên quan tới các lĩnh vực của công tác tuyên giáo. Công tác lý luận chính trị, giáo dục truyền thống yêu nước và lý tưởng cách mạng có nhiều đổi mới. Công tác định hướng, chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực.

Ảnh: Toàn cảnh đại hội

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới đồng bộ công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại có chiều sâu với nhiều hình thức phong phú, sinh động, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; định hướng kịp thời tư tưởng, dư luận, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp, nhạy cảm để báo cáo, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư những giải xử lý. Chủ động định hướng hoạt động văn hóa, văn nghệ bám sát nhiệm vụ chính trị. Công tác tham mưu trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, dân số, thể dục thể thao, các vấn đề xã hội chuyển biến rõ nét; tích cực tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đảng ủy và cấp ủy các đảng bộ bộ phận, các chi bộ thường xuyên quan tâm và chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ; kịp thời định hướng và xử lý, giải quyết đúng đắn những vấn đề về tư tưởng phát sinh, nhất là trong công tác cán bộ như quy hoạch, điều động, luân chuyển tạo sự nhất trí, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị.

Toàn Đảng bộ đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm. Công tác tổ chức, cán bộ ngày càng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định trong công tác tuyển dụng, xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch, thi đua, khen thưởng và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên chức.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Sơn Minh Thắng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Nhất trí với những đánh giá về những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong Báo cáo chính trị, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị, Đảng bộ cần sớm khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Trước mắt, ngay sau Đại hội này, Ban Chấp hành khóa mới cần tiếp thu, hoàn thiện, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và hằng năm. Đảng ủy cần lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để nâng cao chất lương, hiệu quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và phát huy tinh thần tập thể của cấp ủy, của từng cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên về nêu gương một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Đồng thời, tích cực phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên; thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng để Đảng bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữ vững và phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ, thực hiện nghiêm quy định của Đảng và của Đảng ủy Khối về sinh hoạt chi bộ; phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong sinh hoạt chi bộ cần tăng cường đấu tranh phê bình và tự phê kịp thời để đem lại hiệu quả cao nhất.

Cùng với đó, cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy cơ quan với tập thể Lãnh đạo Ban, giữa các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tiếp tục phát huy hơn nữa sự đồng thuận, thống nhất cao trên tất cả các mặt công tác. Tăng cường công tác quản lý đảng viên cả về chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; thường xuyên nắm bắt và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh về tư tưởng của cán bộ, đảng viên ngay từ chi bộ.

Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khóa IV nhiệm kỳ  2020-2025 ra mắt đại hội. 

Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kiên định - Sáng tạo - Phát triển - Đổi mới, Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào BCH khoá mới; bầu 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ban Chấp hành Đảng bộ đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khóa IV gồm 5 đồng chí và bầu đồng chí Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ cơ quan khoá IV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan; bầu đồng chí Phạm Ngọc Linh làm Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã bầu Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 5 đồng chí.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với phương hướng: Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các chi bộ, tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập
2 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
9 ngày trước

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
9 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
13 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (21 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (22 ngày trước)

• Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự đảng và giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (28 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi (1 tháng trước)

• Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III (1 tháng trước)