Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

26/07/2020 | 253

Trong 2 ngày 24 và 25-7, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và phát biểu tại Đại hội. Cùng dự có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và 118 đại biểu đại diện cho hơn 260 đảng viên sinh hoạt tại 18 chi bộ trực thuộc.


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan khoá XXI, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan khoá XXI, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ XXI, chương trình, kế hoạch công tác của Ban và sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các đồng chí Lãnh đạo Ban và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương. Trong suốt những năm vừa qua, Đảng bộ luôn luôn giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm kế thừa, phát huy truyền thống và các kết quả đạt được, tiếp tục xây dựng hình ảnh Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới”.

Báo cáo tổng kết công tác của Đảng bộ và Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan phối hợp với Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các chi uỷ, chi bộ, đảng viên tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; coi trọng chất lượng sinh hoạt, lề lối làm việc, nêu cao tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm, đam mê, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đi sâu nghiên cứu, bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ 02 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ, trong đó đã hoàn thành 80 đề án, đề tài để tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành 81 văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có 03 nghị quyết, 01 quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kịp thời tham mưu ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, quy chế, hướng dẫn, về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết luận 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tích cực theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương, qua đó tạo nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động của Đảng bộ cơ quan. Đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ phát huy tốt vai trò nòng cốt, nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua như một số chi uỷ chưa coi trọng đúng mức, chưa dành thời gian, công sức thỏa đáng cho công tác xây dựng đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở một số chi bộ cần quan tâm nhiều hơn nữa; chất lượng đội ngũ cán bộ, cấp ủy viên, đảng viên chưa đồng đều; chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ chưa cao, việc đóng góp ý kiến vào các văn bản của Đảng ủy cấp trên của một số chi bộ còn chậm, chất lượng chưa cao.

Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, căn cứ vào tình hình thực tế và đặc điểm, tình hình, Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ tới với 6 nhóm chỉ tiêu cơ bản, 5 nhiệm vụ trong tâm, 3 giải pháp đột phá, tập trung vào lãnh đạo công tác giáo dục chính tri tư tưởng, đạo đức; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo xây dựng cơ quan; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá, những kết quả mà Đảng bộ đạt được là toàn diện với nhiều nét mới, nổi trội trên tất cả các mặt như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát...

Đồng chí Đỗ Ngọc An đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ cần đặc biệt coi trọng và thực hiện thật tốt công tac giáo dục chính trị tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng viên trong Đảng bộ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ. Các cấp uỷ trong Đảng bộ cần đánh giá sâu về tình hình tư tưởng đối với từng cán bộ, đảng viên, để kịp thời có phương hướng quản lý, xử lý, đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá",... Đồng thời, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy cơ quan với tập thể Lãnh đạo Ban, giữa các cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị,…

Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh những thành tích mà Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã đạt được là nhờ có sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan có liên quan và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy cơ quan mà hạt nhân là Ban Thường vụ Đảng uỷ khoá XXI. Đồng chí mong muốn và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khoá mới, Đảng bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, bất cập đã được thẳng thắn chỉ ra trong Đại hội, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó Đảng uỷ cần tiếp tục phối hợp với Lãnh đạo Ban lãnh đạo cơ quan, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao theo chức năng, nhiệm vụ, nhất là công tác tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ về xây dựng Đảng mà Nghị quyết của Đảng đã đề ra. Với tư cách là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mỗi đảng viên, cán bộ trong cơ quan cần nắm chắc đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nắm vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và phương thức lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước để làm tốt công tác tham mưu và giám sát thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tinh thần tự phê bình, phê bình, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ; thực hiện có hiệu quả Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ; đồng thời góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải chú ý xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác cho cá nhân, cơ quan, đơn vị và tiếp tục hình thành bản sắc tốt đẹp của người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng: “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”; xây dựng “thương hiệu” tốt đẹp cho chính mình, cho chi bộ, đảng bộ cơ quan.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 19 đồng chí đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định của Trung ương, có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, uy tín, đảm bảo cơ cấu, độ tuổi, có tính kế thừa, đổi mới và phát triển. Đại hội bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đại biểu chính thức.

Ảnh: Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy, bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra (gồm 5 đồng chí) và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được bầu làm Bí thư Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương,

 

 

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập
3 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
9 ngày trước

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
9 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương
17 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (21 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (22 ngày trước)

• Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự đảng và giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (28 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi (1 tháng trước)

• Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III (1 tháng trước)