Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

29/08/2020 | 161

Trong hai ngày 27, 28/8/2020, Đảng bộ Bộ Tài chính đã long trong tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và các vụ thuộc các ban, bộ, ngành.

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Uỷ viên Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Hữu Thân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính, các đồng chí là uỷ viên Ban cán sự đảng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính cùng 289 đại biểu đại diện cho 51 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Ảnh: Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo chính trị của Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính và các cấp ủy trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ Tài chính tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, học tập nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; công tác xây dựng tổ chức Đảng được chú trọng, nâng cao; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng từng bước đi vào nề nếp, thực chất và hiệu quả cao; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được quan tâm, đổi mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe tham luận của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính. Đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã làm rõ thêm những kết quả đã đạt được trong các mặt công tác cụ thể và đề ra các mục tiêu, giải pháp nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Ảnh: Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong 5 năm qua, Ban cán sự Đảng đã phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ Bộ Tài chính cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV bằng các chương trình hành động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV đề ra.

Trong đó, Bộ Tài chính đã đẩy mạnh hoàn thiện thể chế tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) theo nguyên tắc thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hỗ trợ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Chính sách tài khóa được Bộ Tài chính triển khai chủ động, tăng cường phối hợp với các chính sách khác để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, ngành Tài chính đã đi tiên phong trong đề xuất và trình cấp có thẩm quyền các giải pháp về chính sách tài khóa để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội nhằm ứng phó với dịch bệnh kịp thời. 

Song hành cùng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ Tài chính xác định xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Theo đó, Đảng bộ Bộ Tài chính đã triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Công tác xây dựng củng cố kiện toàn tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra giám sát, dân vận được thực hiện đúng quy định, duy trì thường xuyên, đạt được những kết quả tích cực.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Bộ Tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Định hướng về phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Đảng ủy Bộ Tài chính cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, đảng viên được học tập nâng cao trình độ mọi mặt để có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của toàn Ngành. Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; thực hiện các quy định của Đảng về nêu gương một cách thiết thực, hiệu quả nhất; tích cực phòng, chống các biểu hiện "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ chi bộ, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên; Thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, để Đảng bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữ vững và phát huy hiệu quả vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Cùng với đó, tăng cường phối hợp hơn nữa giữa các cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông qua việc ban hành quy chế phối hợp công tác; thực hiện hiệu quả công tác quản lý đảng viên cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên... Đảng bộ Bộ Tài chính cần tiếp tục có những hoạt động đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, có nhiều đóng góp tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh và góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 29 đồng chí.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 10 đồng chí; Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ Tài chính gồm 7 đồng chí; bầu đồng chí Tạ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính và 02 đồng chí làm Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính.

Ảnh: Lãnh đạo Bộ Tài chính chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã lựa chọn, bầu ra 11 đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ Bộ Tài chính tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết).

 


Các bài viết khác

Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao
14 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
1 tháng trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)