Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

29/08/2020 | 146

Trong 2 ngày (27, 28/8) Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Ngọc Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo; đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đại diện các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối; đại diện các vụ thuộc các ban, bộ của Trung ương… Tham dự Đại hội có gần 200 đại biểu của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ GDĐT.

Theo dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội, một trong những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ qua là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Đảng ủy Bộ GDĐT phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ GDĐT đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, các đơn vị và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.


Ảnh: Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Bộ GDĐT đã cụ thể hóa thành 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản của ngành, góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó một số kết quả nổi bật như: hệ thống giáo dục quốc dân từng bước được củng cố và sắp xếp lại; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã thể chế hóa quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn để phát triển và hội nhập quốc tế.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ GDĐT sẽ tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng, đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của của tổ chức đảng; lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ và các đơn vị đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo trong nhiệm kỳ qua. Đảng bộ đã chú trọng tới công tác tổ chức Đảng, nền nếp, sinh hoạt Đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát với tinh thần chủ động. Bên cạnh đó, bám sát và thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ cần kiên quyết, kiên trì và tập trung công sức, trí tuệ của các cấp ủy để chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các nghị quyết, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Đảng trực thuộc, để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy Bộ chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; kịp thời thể chế hóa các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Ảnh: Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT nhấn mạnh, nếu nhìn từng năm có thể không thấy rõ nét nhưng nhìn cả nhiệm kỳ sẽ thấy sự thay đổi lớn. Theo Bộ trưởng, 5 năm qua, toàn ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khắc phục được nhiều hạn chế, tạo đà để phát triển bền vững - kết quả đó có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc.

Nhìn nhận về những việc cụ thể đã làm được, Bộ trưởng cho rằng, công tác xây dựng đảng đã có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, công tác tổ chức cán bộ đạt được nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt trong thực hiện tinh gọn bộ máy, sắp xếp cán bộ một cách căn cơ. Bộ GDĐT là một trong hai Bộ không còn phòng trong vụ và là một trong những Bộ tiên phong sắp xếp theo hướng tinh gọn. Ngoài ra, còn có sự thay đổi rõ nét trong công tác sinh hoạt, lề lối làm việc.

Nhận định khó khăn trước mắt vẫn còn, trong đó những hệ lụy của dịch bệnh Covid-19 còn tác động tới ngành, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị Đảng ủy Bộ GDĐT tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, bám sát diễn biến của đất nước, thực tế của ngành, dự báo trước tình hình để xây dựng phương hướng, mục tiêu phù hợp với thực tiễn, tạo sự đồng điệu với thực tiễn.

Trong đó, công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng cần gắn chặt chẽ, sâu sắc hơn nữa với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ để Nghị quyết phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn của đơn vị.

Công tác cán bộ về cơ bản chuyển biến tốt, nhưng công tác đánh giá, sắp xếp cán bộ theo đề án vị trí việc cần được làm thực chất hơn nữa, đảm bảo trung thực, khách quan hơn nữa, tránh cào bằng.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các chi, đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự Đảng cần chặt chẽ hơn nữa, để thực sự cộng hưởng trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí. Đại hội cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm nhân sự Bí thư Đảng ủy Bộ đối với đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ GDĐT. Kết quả, với 187/188 phiếu tín nhiệm, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng đã trúng cử chức Bí thư Đảng ủy Bộ GDĐT nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GDĐT khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã bầu 5 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.


Các bài viết khác

Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao
14 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
1 tháng trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)