Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

30/07/2020 | 303

Trong 02 ngày 28 và 29/7/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Công Thương đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề  "Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng ngành Công Thương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” đã thành công tốt đẹp.

 

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tham dự Đại hội về phía Bộ Công Thương có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng; Trần Quốc Khánh, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng; Hoàng Quốc Vượng, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng; Đỗ Thắng Hải, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng; Cao Quốc Hưng, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ …

Bám sát phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng ngành Công Thương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đại hội Đại biểu của Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ tới, bầu Ban Chấp hành khóa mới để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu Bộ Công Thương đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 

Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng với sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự đảng Bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phối hợp với chính quyền đồng cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương đã có sự phối hợp chặt chẽ trên cơ sở Quy chế phối hợp của hai bên; năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những kết quả tích cực, quan trọng trên các mặt công tác: thực hiện nhiệm vụ chính trị; tái cấu trúc và thực hiện cải cách mạnh mẽ trong Bộ Công Thương; công tác xây dựng Đảng...

Ảnh: Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại Đại hội

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội. Bộ trưởng đề nghị Đảng bộ Bộ Công Thương cần quan tâm hơn nữa đến những nội dung sau:

Thứ nhất, ngay sau Đại hội, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương khóa mới ngay lập tức xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, giao cho các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện việc phố biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị tới từng chi bộ, đảng viên; đồng thời cũng cần có cơ chế đánh giá, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Thứ hai, Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ phải nâng cao tính năng động, sáng tạo, chủ động, kịp thời, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và tổ chức chính quyền trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị bám sát thực tiễn, ứng phó kịp thời với những thay đổi, biến động.

Thứ ba, thực hiện tốt việc nghiên cứu, dự báo, sơ kết, tổng kết để rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời báo cáo với Trung ương nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện, bổ sung chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động của ngành Công Thương nói riêng cũng như trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thứ tư,  Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ cần tiến hành nghiên cứu, thực hiện ngay việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa hai bên để nâng lên một tầm vóc mới với những yêu cầu đòi hỏi chất lượng mới, đảm bảo được tính tiên phong, sức chiến đấu của tổ chức đảng và người đảng viên.

Thứ năm, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, kiểm tra và dân vận. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Xác định rõ các thời cơ và thách thức phía trước, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh yêu cầu về tinh thần quyết tâm, chủ động, nhạy bén nắm bắt xu hướng của Đảng ủy Bộ Công Thương và các cấp ủy trực thuộc trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, cần chú trọng phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức lãng phí. Toàn Đảng bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Ảnh: Trần Tuấn Anh, Bí thư Ban cán sự Đảng - Bộ trưởng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 35 đồng chí, bầu đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương được  là Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và  bầu đại biểu Bộ Công Thương đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. 


Các bài viết khác

Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
hôm qua

Hội nghị tập huấn công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Y tế

Hội nghị tập huấn công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Y tế
4 ngày trước

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
10 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
20 ngày trước

• Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)