Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

30/07/2020 | 205

Trong 02 ngày 28 và 29/7/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Công Thương đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề  "Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng ngành Công Thương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” đã thành công tốt đẹp.

 

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tham dự Đại hội về phía Bộ Công Thương có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng; Trần Quốc Khánh, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng; Hoàng Quốc Vượng, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng; Đỗ Thắng Hải, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng; Cao Quốc Hưng, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ …

Bám sát phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng ngành Công Thương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đại hội Đại biểu của Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ tới, bầu Ban Chấp hành khóa mới để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu Bộ Công Thương đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 

Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng với sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự đảng Bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phối hợp với chính quyền đồng cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương đã có sự phối hợp chặt chẽ trên cơ sở Quy chế phối hợp của hai bên; năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những kết quả tích cực, quan trọng trên các mặt công tác: thực hiện nhiệm vụ chính trị; tái cấu trúc và thực hiện cải cách mạnh mẽ trong Bộ Công Thương; công tác xây dựng Đảng...

Ảnh: Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại Đại hội

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội. Bộ trưởng đề nghị Đảng bộ Bộ Công Thương cần quan tâm hơn nữa đến những nội dung sau:

Thứ nhất, ngay sau Đại hội, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương khóa mới ngay lập tức xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, giao cho các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện việc phố biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị tới từng chi bộ, đảng viên; đồng thời cũng cần có cơ chế đánh giá, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Thứ hai, Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ phải nâng cao tính năng động, sáng tạo, chủ động, kịp thời, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và tổ chức chính quyền trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị bám sát thực tiễn, ứng phó kịp thời với những thay đổi, biến động.

Thứ ba, thực hiện tốt việc nghiên cứu, dự báo, sơ kết, tổng kết để rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời báo cáo với Trung ương nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện, bổ sung chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động của ngành Công Thương nói riêng cũng như trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thứ tư,  Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ cần tiến hành nghiên cứu, thực hiện ngay việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa hai bên để nâng lên một tầm vóc mới với những yêu cầu đòi hỏi chất lượng mới, đảm bảo được tính tiên phong, sức chiến đấu của tổ chức đảng và người đảng viên.

Thứ năm, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, kiểm tra và dân vận. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Xác định rõ các thời cơ và thách thức phía trước, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh yêu cầu về tinh thần quyết tâm, chủ động, nhạy bén nắm bắt xu hướng của Đảng ủy Bộ Công Thương và các cấp ủy trực thuộc trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, cần chú trọng phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức lãng phí. Toàn Đảng bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Ảnh: Trần Tuấn Anh, Bí thư Ban cán sự Đảng - Bộ trưởng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 35 đồng chí, bầu đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương được  là Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và  bầu đại biểu Bộ Công Thương đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. 


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập
3 ngày trước

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
9 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
13 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương
17 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (21 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (22 ngày trước)

• Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự đảng và giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (28 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi (1 tháng trước)

• Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III (1 tháng trước)