Album hình ảnh

Đại hội Cựu chiến binh cơ quan Đảng ủy Khối

6 năm trước | 4026