Album hình ảnh

Đại hội Cựu chiến binh cơ quan Đảng ủy Khối

7 năm trước | 4277