Album hình ảnh

Đại hội Cựu chiến binh cơ quan Đảng ủy Khối

5 năm trước | 3679