Đại hội Chi bộ Văn hóa, Giáo dục (Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội) nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp

09/09/2022 | 179

Chiều 9/9/2022, tại trụ sở cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Văn hóa, Giáo dục thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là một trong hai Chi bộ được lựa chọn tổ chức đại hội điểm chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội. 

Các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổ trưởng Tổ đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Phạm Đình Toản, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội và Trịnh Giáng Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội dự, chỉ đạo Đại hội. 

Đồng chí Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại Đại hội

Tham dự Đại hội có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; toàn thể đảng viên Chi bộ Văn hóa, Giáo dục; đại diện các Ban tham mưu của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội...

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác Chi bộ Văn hóa, Giáo dục nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Bí thư Chi bộ Tạ Văn Hạ cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ cơ quan cũng như Chi bộ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tập thể Chi bộ luôn giữ vững và duy trì được sự đoàn kết, nhất trí, thống nhất trong nhận thức và hành động. Tất cả đảng viên đều có lập trường vững vàng, trung thành và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Tạ Văn Hạ, Bí thư Chi bộ Văn hóa, Giáo dục nhiệm kỳ 2020 - 2022 báo cáo tại Đại hội

Chi bộ Văn hoá, Giáo dục đã tích cực, nghiêm túc quán triệt, triển khai và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng chương trình hành động của Chi bộ, quán triệt và tạo điều kiện cho các đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng; đồng thời, quán triệt việc triển khai các văn kiện, nghị quyết của Đảng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Hình thức, nội dung sinh hoạt Chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề ngày càng được đổi mới, phong phú, theo hướng thiết thực gắn với các hoạt động chuyên môn của đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao sức chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, thực hành tiết kiệm và luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, tập trung trí tuệ để đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Với những kết quả đã đạt được, Chi bộ xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2022 – 2025 là: tăng cường đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, nỗ lực sáng tạo, đổi mới; tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành thật tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị; tăng cường mối liên hệ, phối hợp với Đảng ủy cơ quan, Tổ đảng Thường trực Ủy ban, Lãnh đạo Vụ chuyên môn và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; tổ chức quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, quyết liệt và đổi mới sáng tạo, Chi bộ Văn hóa, Giáo dục đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội khẳng định, những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên Chi bộ Văn hoá, Giáo dục thể hiện rõ ý chí quyết tâm, trách nhiệm, vai trò của Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng thành các nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, qua đó, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 -2025.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nêu rõ, bước sang nhiệm kỳ 2022 - 2025, trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen, Chi bộ cần phát huy tốt những kinh nghiệm, lợi thế của từng cán bộ, đảng viên để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra. Trong đó, Chi ủy cần tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn hóa, Giáo dục nhiệm kỳ 2022-2025. Chú trọng công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng, công tác đảng viên và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng cũng như tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh để đủ sức lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của tổ chức Đảng được quy định trong Điều lệ Đảng và các quy định về những điều Đảng viên không được làm…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tin tưởng, Chi bộ Văn hóa, Giáo dục sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và đồng chí Trịnh Giáng Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội chúc mừng Chi ủy mới

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Chi ủy khóa mới gồm 5 đồng chí. Đồng chí Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục được bầu làm Bí thư Chi bộ Văn hóa, Giáo dục nhiệm kỳ 2022 - 2025; đồng chí Vũ Minh Đạo, Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.. 

 

A.H


Các bài viết khác

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức ở Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức ở Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 ngày trước

Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
23 ngày trước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương
25 ngày trước

Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam hỗ trợ xã Linh Thông (Định Hóa, Thái Nguyên) giảm nghèo bền vững

Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam hỗ trợ xã Linh Thông (Định Hóa, Thái Nguyên) giảm nghèo bền vững
29 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2022 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (1 tháng trước)

• Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đi đầu trong tham mưu xây dựng xã hội số, kinh tế số (1 tháng trước)

• Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Tấn Sang (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 (2 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương ký kết văn bản ghi nhớ kết nối, hỗ trợ giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (2 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Công Thương: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 (2 tháng trước)

• Làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiền đề quan trọng để lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Tư pháp sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2022 (2 tháng trước)