Đại hội chi bộ cơ quan Đoàn Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp

26/08/2022 | 320

Chiều 25/8/2022, tại Hà Nội, Chi bộ cơ quan Đoàn Khối (chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối) tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội

Chi bộ cơ quan Đoàn Khối hiện có 08 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCQ ngày 06/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”, Chi bộ cơ quan Đoàn Khối đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật như:

Tham mưu tổ chức Hội thao chào mừng Đại hội XIII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong toàn Đảng bộ Khối thu hút hơn 500 vận động viên tham gia. Tham mưu xây dựng nội dung chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về công tác thanh niên; xây dựng các chương trình công tác năm của Đoàn Khối.

Tham mưu Chỉ thị số 02-CT/ĐUK ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Khối lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham mưu Nghị quyết số 10/NQ-ĐUK ngày 19/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình mới”.

Ngoài ra, Chi bộ cơ quan Đoàn Khối phối hợp chặt chẽ với Thường trực Đoàn Khối đã lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong cơ quan đoàn kết, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần xung kích, tiên phong gương mẫu và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch hoạt động, chương trình công tác năm của Đoàn Khối như: Tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Chương trình tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện hằng năm thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19; tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng như: Diễn đàn “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII”; Liên hoan tuyên truyền các ca khúc cách mạng “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”; “Hành trình tri ân - Hành trình tình nguyện” tại các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Sơn La; Hành trình “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương vì biển, đảo quê hương” năm 2020 tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị và năm 2022 tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, TP. Hải Phòng…

Với những kết quả đó, Đoàn Khối được Trung ương Đoàn ghi nhận tặng cờ thi đua năm 2020 và bằng khen xuất sắc năm 2021; cơ quan Đoàn Khối được đánh giá là tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan Đảng ủy Khối, được thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối tặng bằng khen.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi ủy, Chi bộ luôn chú trọng lãnh đạo, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ công tác thường xuyên và trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, trong đó phát huy vai trò tự giáo dục, tự rèn luyện của các đảng viên trong chị bộ, tạo sự đồng thuận, nhất trí, đoàn kết nội bộ, kiên định, vững vàng, vượt qua thử thách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chi bộ triển khai nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCQ ngày 03/02/2021 của Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương Quy định số 101-QĐ/TW ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 55/QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được Chi bộ và Thường trực Đoàn Khối thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho các đảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Trong nhiệm kỳ, Chi ủy Chi bộ phối hợp với Thường trực Đoàn Khối báo cáo, đề xuất Thường trực Đảng ủy Khối cử 03 đồng chí học lớp cao cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí học lớp hoàn thiện cao cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí học lớp Trung cấp lý luận chính trị.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lại Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối biểu dương thành tích và ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ và sự phấn đấu của tập thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, với mục tiêu đạt được những kết quả cao hơn trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trong dự thảo Báo cáo chính trị và nhấn mạnh thêm một số nội dung:

Một là, chi bộ cần tập trung nghiên cứu và chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, có lộ trình chỉ tiêu cụ thể, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Hai là, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ chuyên môn được giao của cơ quan Đoàn Khối đề xây dựng Nghị quyết của Chi bộ phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ba là, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề hằng quý có nội dung gắn với Kết  luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Bốn là, tiếp tục quan tâm chỉ đạo tổ công đoàn thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tích cực tham gia các hoạt động và phong trào thi đua của Đảng ủy cơ quan và các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan phát động.

Năm là, thời gian tới số lượng cán bộ trong cơ quan Đoàn Khối sẽ được bổ sung, trong đó có cả cán bộ là đảng viên và chưa là đảng viên. Vì vậy, trong thời gian tới, chi bộ cơ quan Đoàn Khối cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng viên; đồng thời thực hiện quy trình bổ sung thêm chi ủy theo quy định.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng chi ủy khóa mới

Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; đồng chí Đỗ Đức Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Khối các cơ quan Trung ương làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đoàn Khối

 


Các bài viết khác

Công bố quyết định công nhận Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

Công bố quyết định công nhận Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương
24 ngày trước

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Sơn La

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Sơn La
2 tháng trước

Hội thảo “Tri thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Hội thảo “Tri thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”
5 tháng trước

Một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương

Một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương
6 tháng trước

• Xây dựng Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương vững mạnh về tổ chức (6 tháng trước)

• Lễ phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 (6 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (8 tháng trước)

• Hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết và khởi công, khánh thành Nhà nhân ái (10 tháng trước)

• Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới (1 năm trước)

• Lễ tiếp nhận và xuất quân hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (1 năm trước)

• Đoàn Thanh niên cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương chung tay phòng, chống dịch Covid-19 (1 năm trước)

• Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giới thiệu nguồn cán bộ trẻ đủ năng lực, phẩm chất tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, góp phần bổ sung lực lượng cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị (1 năm trước)

• Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối thăm và chúc mừng Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương Bí thư chi đoàn tiêu biểu năm 2021 (1 năm trước)