Đại hội Chi bộ Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

16/03/2020 | 5225

Sáng 16/2/2020, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Các vấn đề xã hội thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tiến hành Đại hội Chi bộ Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là một trong hai đại hội điểm của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại Đại hội Chi bộ Các vấn đề xã hội

Báo cáo dự thảo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2017-2020 cho biết, nhận thức rõ công tác chính trị, tư tưởng đóng vai trò quan trọng và then chốt trong công tác Đảng, Chi ủy và Chi bộ đã chủ động và thường xuyên ưu tiên công tác quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn kiện và chỉ đạo của Đảng, nắm bắt tư tưởng của đảng viên, công chức trong đơn vị để định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm sự thống nhất, đoàn kết trong chi bộ. Nhờ đó đã tạo được sức mạnh tập thể và phát huy vai trò cá nhân trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác phổ biến, quán triệt các văn kiện, nghị quyết của Đảng cũng được quan tâm và đa dạng dưới nhiều hình thức, thường xuyên lồng ghép việc nghiên cứu, học tập nghị quyết, văn kiện của đảng trong công tác chuyên môn khi tham gia xây dựng, thẩm tra các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết và giám sát về chính sách, pháp luật thuộc vực phụ trách.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị, Chi ủy, Chi bộ Các vấn đề xã hội đã tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng nhằm phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong mọi hoạt động. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, trọng tâm là các hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát. Cụ thể, Ủy ban đã tiến hành thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý và trình Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; phối hợp thẩm tra trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98, Hiệp định CPTPP tại Kỳ họp thứ Bảy và thứ Tám. Chuẩn bị thẩm tra 6 dự án Luật, pháp lệnh; tổ chức 5 Đoàn giám sát chuyên đề; 6 Phiên họp nghe Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải trình về trách nhiệm thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách; hàng năm, thẩm tra các Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội theo Luật định và nhiều nội dung quan trọng khác.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng; công tác đảng viên; công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm, thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chi bộ đặt ra phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2020 - 2022 là tiếp tục tăng cường đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, sáng tạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Vụ Các vấn đề xã hội được giao trong các công tác lập pháp, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Mục tiêu phấn đấu cụ thể là giữ vững và phát huy truyền thông Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 100% số đảng viên trong Chi bộ đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát triển ít nhất 1 đảng viên mới. Mỗi năm Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 4 lần; tăng cường phát huy vai trò, sự tham gia của Đảng viên trẻ trong hoạt động sinh hoạt khoa học, chuyên môn và công tác đảng của Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc Chi bộ Các vấn đề xã hội được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm là sự đánh giá cao của Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; đồng thời, ghi nhận sự chủ động, tích cực của Chi ủy, Chi bộ Vụ Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Các vấn đề xã hội, cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ đã tập trung lãnh đạo chi bộ, cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của chi bộ. Cấp ủy cùng các đảng viên đã nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội. Phối hợp chặt chẽ với các tổ đảng, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề Xã hội lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối quan điểm của Đảng, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, nhất là sự tham gia, tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi Ủy ban Về các vấn đề xã hội phụ trách.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đề nghị Chi bộ cần tập trung vào tính dân chủ, lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, nổi bật để tham gia cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới nhằm tiếp tục lãnh đạo Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ. Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội bày tỏ tin tưởng Chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Chi bộ các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tặng hoa Chi ủy Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tại Đại hội, Chi bộ Các vấn đề xã hội đã thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết và kiểm điểm Chi ủy Các vấn đề xã hội; tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; ra mắt Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022; bầu Đảng viên dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; thông qua Nghị quyết Đại hội.

Gửi lời chúc mừng và tin tưởng đến Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 cũng như Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Các vấn đề xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh tin tưởng, với Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 -  2022, Chi bộ Các vấn đề xã hội sẽ thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội thành công và hiệu quả trong thời gian tới.

 

 


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
hôm qua

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
11 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (18 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (26 ngày trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động (27 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII (28 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)