Đại hội Chi bộ Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

16/03/2020 | 3278

Sáng 16/2/2020, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Các vấn đề xã hội thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tiến hành Đại hội Chi bộ Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là một trong hai đại hội điểm của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại Đại hội Chi bộ Các vấn đề xã hội

Báo cáo dự thảo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2017-2020 cho biết, nhận thức rõ công tác chính trị, tư tưởng đóng vai trò quan trọng và then chốt trong công tác Đảng, Chi ủy và Chi bộ đã chủ động và thường xuyên ưu tiên công tác quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn kiện và chỉ đạo của Đảng, nắm bắt tư tưởng của đảng viên, công chức trong đơn vị để định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm sự thống nhất, đoàn kết trong chi bộ. Nhờ đó đã tạo được sức mạnh tập thể và phát huy vai trò cá nhân trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác phổ biến, quán triệt các văn kiện, nghị quyết của Đảng cũng được quan tâm và đa dạng dưới nhiều hình thức, thường xuyên lồng ghép việc nghiên cứu, học tập nghị quyết, văn kiện của đảng trong công tác chuyên môn khi tham gia xây dựng, thẩm tra các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết và giám sát về chính sách, pháp luật thuộc vực phụ trách.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị, Chi ủy, Chi bộ Các vấn đề xã hội đã tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng nhằm phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong mọi hoạt động. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, trọng tâm là các hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát. Cụ thể, Ủy ban đã tiến hành thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý và trình Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; phối hợp thẩm tra trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98, Hiệp định CPTPP tại Kỳ họp thứ Bảy và thứ Tám. Chuẩn bị thẩm tra 6 dự án Luật, pháp lệnh; tổ chức 5 Đoàn giám sát chuyên đề; 6 Phiên họp nghe Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải trình về trách nhiệm thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách; hàng năm, thẩm tra các Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội theo Luật định và nhiều nội dung quan trọng khác.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng; công tác đảng viên; công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm, thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chi bộ đặt ra phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2020 - 2022 là tiếp tục tăng cường đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, sáng tạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của Ủy ban Về các vấn đề xã hội, Vụ Các vấn đề xã hội được giao trong các công tác lập pháp, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Mục tiêu phấn đấu cụ thể là giữ vững và phát huy truyền thông Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 100% số đảng viên trong Chi bộ đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát triển ít nhất 1 đảng viên mới. Mỗi năm Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 4 lần; tăng cường phát huy vai trò, sự tham gia của Đảng viên trẻ trong hoạt động sinh hoạt khoa học, chuyên môn và công tác đảng của Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc Chi bộ Các vấn đề xã hội được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm là sự đánh giá cao của Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; đồng thời, ghi nhận sự chủ động, tích cực của Chi ủy, Chi bộ Vụ Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Các vấn đề xã hội, cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ đã tập trung lãnh đạo chi bộ, cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của chi bộ. Cấp ủy cùng các đảng viên đã nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội. Phối hợp chặt chẽ với các tổ đảng, Thường trực Ủy ban Về các vấn đề Xã hội lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối quan điểm của Đảng, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, nhất là sự tham gia, tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi Ủy ban Về các vấn đề xã hội phụ trách.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đề nghị Chi bộ cần tập trung vào tính dân chủ, lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, nổi bật để tham gia cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới nhằm tiếp tục lãnh đạo Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ. Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội bày tỏ tin tưởng Chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Chi bộ các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tặng hoa Chi ủy Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tại Đại hội, Chi bộ Các vấn đề xã hội đã thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết và kiểm điểm Chi ủy Các vấn đề xã hội; tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; ra mắt Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022; bầu Đảng viên dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; thông qua Nghị quyết Đại hội.

Gửi lời chúc mừng và tin tưởng đến Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 cũng như Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Các vấn đề xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh tin tưởng, với Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 -  2022, Chi bộ Các vấn đề xã hội sẽ thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội thành công và hiệu quả trong thời gian tới.

 

 


Các bài viết khác

Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm

Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm
10 ngày trước

Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2022
12 ngày trước

Trao quyết định chuẩn y bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trao quyết định chuẩn y bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020
13 ngày trước

Điểm mới trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Điểm mới trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
19 ngày trước

• Chi bộ Vụ Kiểm toán nội bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức thành công Đại hội Chi bộ điểm (20 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tư pháp: Triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (21 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ (25 ngày trước)

• Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Chi bộ Đoàn Thanh niên Khối, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức thành công đại hội chi bộ (27 ngày trước)

• Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức cuộc thi: “90 mùa xuân: sắt son niềm tin với Đảng” (29 ngày trước)

• Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (1 tháng trước)

• Chi bộ Ban Tổ chức thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm (1 tháng trước)

• Tập huấn nghiệp vụ tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020 (1 tháng trước)