Công văn về việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

12/03/2020 | 972

Ngày 12/3/2020, Văn phòng Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 670-CV/VPĐUK về việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối trân trọng cập nhật toàn văn Công văn. 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TW

VĂN PHÒNG

*

Số  670-CV/VPĐUK

V/v thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 


   Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối

 

                  

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus mới thuộc chủng Corona (ký hiệu 2019-ncov hay COVID-19) gây ra và theo hướng dẫn của các cơ quan y tế, Văn phòng đề nghị các ban, đơn vị Đảng ủy Khối tăng cường công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và thống kê trung thực danh sách cán bộ, công chức và người lao động có tiếp xúc với người bị nhiễm, người nghi nhiễm hoặc người liên quan khác được phân loại và cách ly theo quy định, cụ thể như sau:

1. F0 là người được xác định nhiễm COVID-19: Báo cho cơ sở y tế gần nhất, điều trị theo chỉ định của bác sỹ, cách ly tại bệnh viện và tự báo cho F1 về tình trạng bệnh của mình.

2. F1 là người nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với F0: Báo cho cơ sở y tế gần nhất, điều trị theo chỉ định của bác sỹ, cách ly tại bệnh viện và tự báo cho F2 về tình trạng bệnh của mình.

3. F2 là người tiếp xúc với F1: Báo cho cơ sở y tế gần nhất, cách ly tại nhà hoặc nơi khác theo quy định của các cơ quan chức năng và tự báo cho F3 về tình trạng bệnh của mình.

4. F3 là người tiếp xúc với F2: Báo cho cơ sở y tế gần nhất, tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và tự báo cho F4 về tình trạng bệnh của mình.

5. F4/5 là người tiếp xúc với F3/4: Báo cho cơ sở ý tế gần nhất, tự cách ly và theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Đề nghị các ban, đơn vị lập danh sách cán bộ, công chức và người lao động được phân loại như trên và gửi về Văn phòng Đảng ủy Khối trước 14 giờ 00 phút ngày 12/3/2020 để tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy Khối. Thời gian bắt đầu nghỉ để cách ly đủ 14 ngày (nếu có) Văn phòng sẽ thông báo sau. Thường trực Đảng ủy Khối yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm quy định của chính quyền địa phương và các cơ quan chắc năng về việc thực hiện cách ly (nếu có), báo ngay cho cơ quan và cơ sở y tế khi có dấu hiệu thay đổi tình trạng sức khỏe và thực hiện các công việc của cơ quan Đảng ủy Khối do Thường trực Đảng ủy Khối hoặc trưởng các ban, đơn vị Đảng ủy Khối yêu cầu (trường hợp đặc biệt báo cáo Thường trực Đảng ủy Khối xem xét, quyết định; mọi thông tin liên hệ qua đồng chí Hoàng Phi Hùng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối theo số điện thoại: 080.45096 hoặc 0913.713.188)

Văn phòng Đảng ủy Khối trân trọng thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối để các ban, đơn vị biết và thực hiện nghiêm theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy Khối (để b/c),

- Như kính gửi,

- Lưu VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Đức Minh

 

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020
8 ngày trước

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ
10 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20
15 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020
20 ngày trước

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (29 ngày trước)

• Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng (1 tháng trước)

• Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử (1 tháng trước)

• Thủ tướng: Nới lỏng một bước hoạt động xã hội nhưng phải kiểm soát đúng mức (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ (1 tháng trước)

• Không được lơi lỏng, chủ quan, không được phép lơ là, mất cảnh giác (1 tháng trước)

• Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh (1 tháng trước)

• Phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội (1 tháng trước)

• Chuẩn bị kịch bản, giải pháp cho làn sóng thứ 2 lây nhiễm COVID-19 (1 tháng trước)