Công văn về việc bảo đảm an ninh, trật tự dịp Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9

31/08/2018 | 154

Để bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Công văn số 931-CV/ĐUK về việc bảo đảm an ninh, trật tự dịp Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử xin được đăng toàn văn Công văn để các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện.

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TW

*

Số 931-CV/ĐUK

V/v bảo đảm an ninh, trật tự

dịp Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
 
 

 


Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

 

Kính gửi: Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối

 

Hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đang tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9 và Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Để bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối tăng cường phối hợp thực hiện tốt những công việc sau:

1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9 và Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương với hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; động viên, thăm hỏi, giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, ngập nước kéo dài; bảo đảm điều kiện tốt nhất cho nhiệm vụ khai giảng năm học mới. Tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III và cả năm 2018.

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05-7-2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới; trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương nâng cao ý thức cảnh giác, không để bị kẻ xấu lợi dụng, kích động tham gia vào các hoạt động chống đối, vi phạm pháp luật, nhất là trên mạng xã hội. Quan tâm giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan Trung ương.

3. Phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1038/CĐ-TTg ngày 13-8-2018 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới 2018 - 2019 và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23-8-2018 về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ.

Đề nghị các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo những vấn đề cấp thiết nảy sinh ở cơ sở vượt quá thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:                                                                  

- Như trên (để thực hiện),

- Ban Thường vụ ĐUK (để chỉ đạo),

- Ban Tuyên giáo ĐUK (để tổng hợp),

- Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Quang Thao

 

f

Các bài viết khác

Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948 - 2018)

Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948 - 2018)
1 tháng trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 10 năm 2018

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 10 năm 2018
1 tháng trước

Bế mạc Hội thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Bế mạc Hội thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)
1 tháng trước

• Khai mạc Hội thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối nhân kỷ niệm các ngày truyền thống (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười bốn, nhiệm kỳ 2015-2020 (2 tháng trước)

• Công văn về việc thông báo thay đổi lịch thi đấu Hội thao kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2018 (2 tháng trước)

• Họp báo tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Quy định về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng (3 tháng trước)

• Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ (3 tháng trước)