Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối chung tay phòng, chống dịch COVID-19

28/03/2020 | 469

Chiều 28/3/2020, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp đại diện lãnh đạo và Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dẫn đầu đến trao số tiền 50.000.000 (năm mươi triệu đồng) của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy Khối ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Ảnh: Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối trao tiền ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với truyền thống đoàn kết, chung tay cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch và có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, đảm bảo an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối đã phát động đợt quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn mỗi người đóng góp tối thiểu một ngày lương. Ngay sau khi phát động, đông đảo cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đã tích cực tham gia, hưởng ứng.

Trân trọng tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, số tiền ủng hộ của Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối, Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ kịp thời chuyển tới Bộ Y tế để mua sắm trang thiết bị phục vụ quá trình điều trị bệnh nhân, góp phần cùng nhân dân cả nước đồng lòng, chung sức đẩy lùi dịch bệnh.

A.H


Các bài viết khác

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và thông tin chuyên đề quý II/2020

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và thông tin chuyên đề quý II/2020
2 ngày trước

Bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa XII

Bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 khóa XII
15 ngày trước

Phòng, chống lười học lý luận chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Phòng, chống lười học lý luận chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
17 ngày trước

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 12 khóa XII

Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 12 khóa XII
18 ngày trước

• Công tác nhân sự phải thật sự khách quan, công tâm, trong sáng (18 ngày trước)

• Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 (29 ngày trước)

• Vai trò của Đảng và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước (1 tháng trước)

• Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng (1 tháng trước)

• Thắng lợi bước đầu phòng chống dịch COVID- 19 (1 tháng trước)

• Ban Bí thư chỉ thị thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (1 tháng trước)

• Không thể chủ quan, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác (1 tháng trước)

• Thông điệp nhân văn, giá trị sâu sắc từ công tác phòng và chống dịch Covid-19 (1 tháng trước)

• Xây dựng tổ chức đảng trong cơ quan báo chí trong sạch, vững mạnh (2 tháng trước)

• Khánh thành công trình “Nhà truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” (3 tháng trước)