Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

26/06/2019 | 133

Chiều 25/6/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tới dự Hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phan Chí Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy Khối công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 17 đồng chí (đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối là Trưởng Ban Chỉ đạo; 04 đồng chí là Phó Trưởng ban và 12 đồng chí là thành viên). Giao Ban Dân vận là cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối những chủ trương, giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Trung ương trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ác đồng chí trong Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo đã thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Để Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở hoạt động có hiệu quả, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Chỉ đạo sớm xây dựng và triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và các ban chỉ đạo các cấp trong Đảng bộ Khối, trong đó cần chú trọng tính thiết thực, hiệu quả trong tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Dân vận Đảng ủy Khối phát huy vai trò của cơ quan tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công và chương trình, kế hoạch công tác hằng năm. Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các đảng ủy trực thuộc xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

 

A.H


Các bài viết khác

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019
hôm qua

Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019)

Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019)
26 ngày trước

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế
26 ngày trước

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước
1 tháng trước

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối (1 tháng trước)

• Hội nghị triển khai quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản (2 tháng trước)

• Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 (2 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười sáu (3 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)