Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

26/06/2019 | 415

Chiều 25/6/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tới dự Hội nghị có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phan Chí Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy Khối công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo gồm 17 đồng chí (đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối là Trưởng Ban Chỉ đạo; 04 đồng chí là Phó Trưởng ban và 12 đồng chí là thành viên). Giao Ban Dân vận là cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng năm. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối những chủ trương, giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Trung ương trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo đã thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Để Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở hoạt động có hiệu quả, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Chỉ đạo sớm xây dựng và triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và các ban chỉ đạo các cấp trong Đảng bộ Khối, trong đó cần chú trọng tính thiết thực, hiệu quả trong tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Ban Dân vận Đảng ủy Khối phát huy vai trò của cơ quan tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công và chương trình, kế hoạch công tác hằng năm. Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các đảng ủy trực thuộc xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

 

A.H


Các bài viết khác

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020
25 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*)
1 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020
1 tháng trước

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 01/2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý IV-2019 (2 tháng trước)

• Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Bảo đảm nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2019 (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao (2 tháng trước)