Công bố Quyết định lập Chi bộ cơ sở Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

23/04/2018 | 1716

Chiều 23/4/2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ công bố Quyết định lập Chi bộ cơ sở Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Dự buổi Lễ có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng các đồng chí lãnh đạo cấp vụ Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối…

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại buổi Lễ

Tại buổi Lễ, đồng chí Lê Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã công bố Quyết định số 1262-QĐ/ĐUK ngày 9/4/2018 về việc lập Chi bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chỉ định đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020. Theo Quyết định, Chi bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp mới thành lập có 11 đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Sau khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thành lập thì sự ra đời của Chi bộ là tất yếu khách quan, đúng với quy định của Điều lệ Đảng và phù hợp với hệ thống tổ chức Đảng. Có thể khẳng định Ủy ban và Chi bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tuy mới được thành lập và bước đầu có số đảng viên không nhiều nhưng vai trò, vị trí lại rất quan trọng. Ủy ban được thành lập theo Nghị quyết của Chính phủ, còn Chi bộ Ủy ban được Đảng ủy Khối quyết định thành lập và trực thuộc Đảng ủy Khối.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, trong thời gian tới Chi bộ cần tập trung làm tốt việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo các đoàn thể và xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt là, sớm xây dựng quy chế hoạt động theo đúng Quy định số 98-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; xây dựng chương trình công tác; chương trình kiểm tra, giám sát trong cả nhiệm kỳ và từng năm để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, sớm chuyển sinh hoạt đảng cho các đồng chí đảng viên và duy trì sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Quyết định thành lập Chi bộ cho đồng chí Bí thư Chi bộ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết: Ngày 03/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đây là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại buổi Lễ

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Bí thư Chi bộ Ủy ban khẳng định: Việc trở thành thành viên thứ 61 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa là niềm tự hào vừa là trách nhiệm rất lớn của Chi bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trên cơ sở quyết định thành lập Chi bộ, Chi bộ sẽ sớm hoàn thiện quy chế làm việc, kiện toàn các ban tham mưu về công tác đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Đảng, đồng thời không ngừng chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ đoàn kết, thống nhất, vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức và năng lực, sẵn sàng nhận và tích cực phấn đấu, đồng tâm đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó.

Anh Hoa

f

Các bài viết khác

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019
12 ngày trước

"Dân chủ - đoàn kết - trí tuệ - đổi mới và phát triển"
20 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân 2019

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân 2019
29 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí
29 ngày trước

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Bài phát biểu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 15 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười lăm, nhiệm kỳ 2015-2020 (1 tháng trước)

• Phát huy truyền thống 70 năm, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vững bước trên con đường đổi mới (1 tháng trước)

• Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng (1 tháng trước)

• Hướng dẫn đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2018 (2 tháng trước)

• Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948 - 2018) (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 10 năm 2018 (3 tháng trước)