Công bố các Quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

02/12/2021 | 246

Sáng ngày 01/12/2021, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về chuẩn y Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Lễ công bố có đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Chí Hướng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối;  các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Chí Hướng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã công bố Quyết định 67-QĐ/ĐUK, ngày 23/12/2020, Quyết định 352-QĐ/ĐUK, ngày 13/9/2021 và Quyết định 354-QĐ/ĐUK, ngày 16/9/2021 của Đảng ủy Khối về chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó B í thư Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp, đồng chí Nguyễn Quang Trường Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Do đó, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phải vừa bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của mình, vừa đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, phương thức hoạt động cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước nói chung, của đời sống văn học, nghệ thuật nói riêng. Liên hiệp phải thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, dân chủ, là mái nhà chung ấm áp, thân tình của đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước. Tổ chức Hội phải là nơi để mỗi văn nghệ sĩ gửi gắm tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm, đóng góp tài năng và sức lao động của mình, để tăng thêm cảm hứng và xung lực sáng tạo.

Bày tỏ niềm vinh dự lớn khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tin tưởng giao trọng trách Bí thư Đảng ủy Liên hiệp, đồng chí Đoàn Thanh Nô xin hứa sẽ nỗ lực xây dựng Đảng bộ Liên hiệp trở thành một tập thể đoàn kết, đồng thuận. Trên cương vị Bí thư, đồng chí sẽ phát huy năng lực, sở trường của mình cùng với tập thể Đảng uỷ, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp tiếp tục duy trì, củng cố, tăng cường tình đoàn kết nhất trí, tập hợp được trí tuệ, thực hiện và mở rộng dân chủ một cách thực sự để phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng Chi bộ và toàn thể Đảng bộ Liên hiệp, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 


Các bài viết khác

Đảng bộ VKSND tối cao tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Đảng bộ VKSND tối cao tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
5 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác Đảng và đoàn thể năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác Đảng và đoàn thể năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
5 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
11 ngày trước

Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
12 ngày trước

• Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (12 ngày trước)

• Đảng bộ Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đảng năm 2021 (12 ngày trước)

• Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tổng kết công tác đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (13 ngày trước)

• Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (13 ngày trước)

• Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng ngành, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 (15 ngày trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2022 (24 ngày trước)

• Hội nghị phối hợp tổng kết công tác cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2021 (27 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021 (1 tháng trước)

• Công bố quyết định chuẩn y đồng chí Vũ Việt Trang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2021 (2 tháng trước)