Công bố các Quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

02/12/2021 | 810

Sáng ngày 01/12/2021, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về chuẩn y Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Lễ công bố có đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Chí Hướng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối;  các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Chí Hướng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã công bố Quyết định 67-QĐ/ĐUK, ngày 23/12/2020, Quyết định 352-QĐ/ĐUK, ngày 13/9/2021 và Quyết định 354-QĐ/ĐUK, ngày 16/9/2021 của Đảng ủy Khối về chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó B í thư Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp, đồng chí Nguyễn Quang Trường Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Do đó, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phải vừa bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của mình, vừa đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, phương thức hoạt động cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước nói chung, của đời sống văn học, nghệ thuật nói riêng. Liên hiệp phải thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, dân chủ, là mái nhà chung ấm áp, thân tình của đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước. Tổ chức Hội phải là nơi để mỗi văn nghệ sĩ gửi gắm tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm, đóng góp tài năng và sức lao động của mình, để tăng thêm cảm hứng và xung lực sáng tạo.

Bày tỏ niềm vinh dự lớn khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tin tưởng giao trọng trách Bí thư Đảng ủy Liên hiệp, đồng chí Đoàn Thanh Nô xin hứa sẽ nỗ lực xây dựng Đảng bộ Liên hiệp trở thành một tập thể đoàn kết, đồng thuận. Trên cương vị Bí thư, đồng chí sẽ phát huy năng lực, sở trường của mình cùng với tập thể Đảng uỷ, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp tiếp tục duy trì, củng cố, tăng cường tình đoàn kết nhất trí, tập hợp được trí tuệ, thực hiện và mở rộng dân chủ một cách thực sự để phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng Chi bộ và toàn thể Đảng bộ Liên hiệp, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 


Các bài viết khác

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức ở Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức ở Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 ngày trước

Đại hội Chi bộ Văn hóa, Giáo dục (Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội) nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Văn hóa, Giáo dục (Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội) nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp
15 ngày trước

Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
23 ngày trước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương
25 ngày trước

• Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam hỗ trợ xã Linh Thông (Định Hóa, Thái Nguyên) giảm nghèo bền vững (29 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2022 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (1 tháng trước)

• Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đi đầu trong tham mưu xây dựng xã hội số, kinh tế số (1 tháng trước)

• Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Tấn Sang (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 (2 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương ký kết văn bản ghi nhớ kết nối, hỗ trợ giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (2 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Công Thương: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 (2 tháng trước)

• Làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiền đề quan trọng để lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị (2 tháng trước)