Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

09/01/2020 | 4064

Chiều 09/01/2020, tại Hà Nội, cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối; về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan Đảng ủy Khối và hoạt động của Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Năm 2019, Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối đã phối hợp với Lãnh đạo cơ quan Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân viên trong cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ của các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, góp phần hoàn thành nhiệm công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn và nhiệm vụ công đoàn của cơ quan Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Lãnh đạo cơ quan xây dựng cơ quan đoàn kết, ổn định về tư tưởng, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác tổ chức bộ máy cán bộ; xây dựng văn hóa công sở và đảm bảo an ninh, an toàn trong cơ quan. Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hằng tháng; chú trọng sinh hoạt chuyên đề. Công tác phát triển đảng được quan tâm; thực hiện tốt việc đánh giá chất lượng, xếp loại chi bộ và đảng viên năm 2019 nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu.

Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan cụ thể hóa chương trình công tác năm 2019. Tham mưu thực hiện có hiệu quả việc quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và của Đảng ủy Khối, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kịp thời tổ chức tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội, định hướng thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, những vấn đề dư luận quan tâm, qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tích cực, chủ động tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai các chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Tham mưu việc lãnh đạo công tác dân vận và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước.

Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối và các tổ công đoàn cơ bản đã hoàn thành chương trình kế hoạch đã đề ra; đã phối hợp, động viên cán bộ, đoàn viên, công chức và người lao động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Phong trào thể thao được cán bộ, đoàn viên duy trì… Những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối đã được Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam ghi nhận và tặng cờ là đơn vị xuất sắc năm 2019.

Ảnh: Đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thưởng vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác tư tưởng và nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên có lúc chưa được kịp thời, thấu đáo. Trong công tác tham mưu có những lúc chưa kịp thời, chưa kiên quyết; trong chỉ đạo có những lúc chưa quyết liệt; việc tổ chức triển khai nhiệm vụ ở các cơ sở còn chậm và chưa đôn đốc kịp thời, thường xuyên…

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng ủy, Cơ quan, Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối trong năm 2019.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,… cũng là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động cơ quan Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp phù hợp, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, với quyết tâm chính trị cao xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan Đảng ủy Khối năm sau cao hơn năm trước.

Thứ nhất, các ban,  đơn vị, cán bộ, đảng viên căn cứ vào Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Công đoàn viên chức Việt Nam để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch của từng ban, đơn vị, từ đó chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tiến độ và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2020.

Thứ hai, các ban, đơn vị tập trung tham mưu, triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương để thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đảng đi vào nền nếp, thực chất hơn gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công tác dân vận, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ quan và đoàn thể.

Thứ ba, tiếp tục tham mưu, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng và của Đảng ủy Khối về nêu gương; tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, về đại hội các cấp trong Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Thứ tư, tập trung tham mưu chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung, tiến độ thời gian theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 155-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối…

Tại hội nghị, Ban Tổ chức hội nghị đã công bố Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương”, “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”, “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy”, “Vì sự nghiệp Dân vận”, “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”;  Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019; Quyết định về việc tặng Giải thưởng “Gương mặt của năm - 2019” cùng các Quyết định khen thưởng các danh hiệu thi đua của Đảng ủy, Cơ quan và Công đoàn Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng khen của Đảng ủy Khối cho chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2015 - 2019

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng bằng khen của Đảng ủy Khối cho các cá nhân đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2015 - 2019

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Cờ thi đua cấp Khối cho Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu"

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và Văn phòng Đảng ủy Khối đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc"

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho các đồng chí đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Khối năm 2019

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương cho đồng chí Sơn Minh Thắng

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho các đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao tặng Giấy khen của Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối cho 03 chi bộ đạt danh hiệu "trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" năm 2019

Ảnh: Đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam trao tặng Cờ thi đua của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cho Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21
3 ngày trước

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ  mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
4 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
10 ngày trước

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ
11 ngày trước

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (12 ngày trước)

• Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (21 ngày trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí (23 ngày trước)

• Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (26 ngày trước)

• Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (2 tháng trước)