Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

18/01/2019 | 293

Ngày 17/01/2019, tại Hà Nội, cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MH

Hội nghị đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối; về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan Đảng ủy Khối và hoạt động của Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Năm 2018, cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan Đảng ủy Khối đã tích cực, chủ động, sáng tạo và nỗ lực tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối đã duy trì kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc sinh hoạt Đảng; phối hợp với Lãnh đạo cơ quan lãnh đạo cán bộ, đảng viên làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tăng cường thực hiện tốt các mặt của công tác xây dựng Đảng. Các chi ủy chi bộ phối hợp với lãnh đạo các ban, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên tập trung tham mưu giúp lãnh đạo, Thủ trưởng cơ quan triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2018, nổi bật là: tham mưu tổ chức các Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối; tổ chức thành công các hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối; triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đảm bảo tiến độ; tham mưu triển khai, thực hiện Quy chế Văn hóa công sở của cơ quan Đảng ủy Khối, thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan Đảng ủy Khối...

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan cụ thể hóa chương trình công tác năm 2018; tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và của Đảng ủy Khối, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tích cực, chủ động tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai các chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; kịp thời tổ chức tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội, định hướng thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, những vấn đề dư luận quan tâm; tham mưu việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát theo chương trình và nắm tình hình thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát; tham mưu việc lãnh đạo công tác dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước.

Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023. Các tổ công đoàn đã phối hợp, động viên cán bộ, đoàn viên tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trong đó tập trung tham mưu tuyên truyền và tổ chức các hoạt động, tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối. Phong trào văn nghệ, thể thao được cán bộ, đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng và mang lại kết quả tốt…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như: trong công tác tham mưu có những lúc chưa kịp thời, chưa kiên quyết; trong chỉ đạo có những lúc chưa quyết liệt; việc tổ chức triển khai nhiệm vụ ở các cơ sở còn chậm và chưa đôn đốc kịp thời, thường xuyên…

Tại hội nghị, Ban Tổ chức hội nghị đã công bố Quyết định và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối; Quyết định tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Văn phòng Đảng ủy Khối; Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban Tổ chức Trung ương; Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” của Ban Dân vận Trung ương; Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương” của Đảng ủy Khối cùng các Quyết định khen thưởng các danh hiệu thi đua của Đảng ủy, Cơ quan và Công đoàn Đảng ủy Khối.

Cũng tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy Khối đã thống nhất nội dung phát động phong trào thi đua năm 2019.

Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng ủy, Cơ quan, Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối trong năm 2018.

Bước sang năm 2019, đồng chí Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối đề nghị, cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động cơ quan Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp phù hợp, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững  mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối đề nghị, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối tập trung tham mưu, triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương để thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đảng gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công tác dân vận, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan và đoàn thể. Tiếp tục tham mưu, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW, trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan Đảng ủy Khối. Tập trung tham mưu, rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, các quy chế, quy định của Đảng ủy Khối và cơ quan Đảng ủy Khối cho phù hợp với các quy định mới của Trung ương, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối cũng lưu ý, Đảng ủy và Lãnh đạo cơ quan, các chi bộ và lãnh đạo các ban, đơn vị cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời tăng cường lề lối làm việc, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là giải quyết những vấn đề phát sinh thông qua sinh hoạt chi bộ hay sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể. Cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động cơ quan phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; cần đề cao tính chủ động, tính sáng tạo, tính hiệu quả, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhệm vụ chính trị được giao. Công đoàn cơ quan cần thực hiện tốt các chế độ chính sách, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một số hình ảnh trao Huy hiệu Đảng và Bằng khen tại Hội nghị

Đồng chí Sơn Minh Thắng trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối

Đồng chí Sơn Minh Thắng trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Văn phòng Đảng ủy Khối. Ảnh: MH

Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng  khen của Đảng ủy Khói cho 03 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2014 - 2018. Ảnh: MH

Đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao Cờ thi đua cho tập thể Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo đạt danh hiệu tập thể xuất sắc tiêu biểu năm 2018. Ảnh: MH

Đồng chí Trương Xuân Cừ trao Bằng khen của Đảng ủy Khối cho 05 tập thể lao động xuất sắc năm 2018. Ảnh: MH

Đồng chí Phạm Quang Thao trao Bằng khen của Đảng ủy Khối cho 03 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Khối

Đồng chí Sơn Minh Thắng trao Bằng khen của Đảng ủy Khối cho các đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2018.

Anh Hoa

 

 


Các bài viết khác

Họp báo về Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Họp báo về Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”
10 ngày trước

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
13 ngày trước

Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị
21 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười bảy, nhiệm kỳ 2015-2020

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười bảy, nhiệm kỳ 2015-2020
23 ngày trước

• Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng bộ Khối (29 ngày trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019 (1 tháng trước)

• Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019) (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2 tháng trước)

• Những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)