Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

14/07/2022 | 784

Ngày 14/7/2022, tại Hà Nội, cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Ảnh: Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối; Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối chuyên trách; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy Khối.

Hội nghị tiến hành sơ kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối; công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan Đảng ủy Khối và hoạt động của Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid và tình hình chiến sự ở Ucraine diễn biến phức tạp, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng ủy cơ quan và các chi ủy đã tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo; tăng cường phối hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2022. Đảng ủy cơ quan đã ban hành Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cơ quan năm 2022; ban hành Kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo các chi bộ yêu cầu từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc triển khai nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2021, kết quả: 03 chi bộ “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 4 chi bộ “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 22 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 21,2%; 80 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 76,9%.

Các ban, đơn vị cơ quan Đảng ủy Khối đã tích cực tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Thủ trưởng cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan Đảng ủy Khối phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tích cực nghiên cứu, tham mưu, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng từ đầu năm 2022, thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tham mưu cho Đảng ủy Khối ban hành 01 quy chế, 03 nghị quyết, 06 chương trình, 02 hướng dẫn, 05 kết luận, 15 kế hoạch,… để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, trọng tâm là Quy chế làm việc của Đảng ủy Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (sửa đổi, bổ sung) và Nghị quyết về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 của Đảng ủy Khối. Tham mưu tổ chức thành công Chương trình kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối; làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai các hoạt động Kỷ niệm; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia, tọa đàm khoa học; việc triển khai hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ xây dựng 150 căn nhà tình nghĩa cho một số hộ nghèo tại ba miền Bắc, Trung, Nam được các cấp ủy trực thuộc tích cực hưởng ứng. Tham mưu tổ chức kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng ủy Khối năm 2021 đảm bảo mục đích, yêu cầu, đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận của Đảng; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các Tổ công đoàn động viên cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, tận tụy, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động; tích cực, chủ động triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 và thực tiễn tại cơ quan Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng khen của Khối Thi đua các cơ quan đảng Trung ương và tặng hoa Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối trao Bằng khen của Khối Thi đua các cơ quan đảng Trung ương và tặng hoa cho đồng chí Huỳnh Tấn Việt và đồng chí Đinh Xuân Tùng

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam và tặng hoa cho đồng chí Đinh Xuân Tùng và đồng chí Nguyễn Đức Minh

Tại Hội nghị, cơ quan Đảng ủy Khối đã tổ chức công bố và trao Quyết định khen thưởng đảng viên năm 2021 thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đạt tiêu chuẩn đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, 2017-2021; Quyết định tặng Bằng khen của Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan đảng Trung ương cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021 cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và 02 đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; Quyết định về việc tặng giải thưởng “Gương mặt của năm - 2021” của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng các đồng chí đã được nhận Huy hiệu Đảng và các hình thức khen thưởng khác tại Hội nghị và đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành tích, kết quả đã dạt được để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao.

Về triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị:

Thứ nhất, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối tập trung tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội các đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, tiếp tục tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và Đảng ủy, Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác tham mưu cần bám sát vào các nhiệm, giải pháp cũng như 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đã đề ra để làm bước tiền đề quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, niệm vụ công tác trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ ba, các ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan cần phát huy những thành tích đã đạt được, cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm cũng như cả năm 2022 theo chương trình công tác đã đề ra.

Thứ tư, Đảng ủy cơ quan tiếp tục bám sát các nội dung của Quy chế phối hợp công tác với Thủ trưởng cơ quan để lãnh đạo, chỉ đạo các ban, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác của cơ quan Đảng ủy Khối.

Thứ năm, Công đoàn và các đoàn thể cơ quan tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác theo quy chế, quy định của cấp trên cũng như chức năng, nhiệm vụ được giao; đặc biệt, Công đoàn cần quan tâm tới đời sống của cán bộ, công chức và người lao động cơ quan hơn nữa.

P.V


Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam ký Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam ký Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
9 ngày trước

Hội nghị trao đổi về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị và bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối

Hội nghị trao đổi về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị và bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối
11 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 8/2022

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 8/2022
25 ngày trước

Một số nội dung trọng tâm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025

Một số nội dung trọng tâm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 7/2022 (1 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 9 (mở rộng) (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 6/2022 (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2022 (3 tháng trước)

• Họp báo về Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (4 tháng trước)

• Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối (5 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8 (mở rộng) (5 tháng trước)

• Phát biểu của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tại Chương trình Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Diễn văn Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022) (5 tháng trước)