Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

06/08/2020 | 201

Ngày 06/8/2020, tại Hà Nội, cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2020.

Ảnh: Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối; Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối chuyên trách; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy Khối.

Hội nghị đã tiến hành sơ kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối; công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan Đảng ủy Khối và hoạt động của Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan báo cáo tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy cơ quan và các chi ủy đã đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Tập trung triển khai tổ chức thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuy có thời điểm phải thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19, nhưng vẫn tiếp tục chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan cụ thể hóa chương trình công tác năm 2020. Tập trung tham mưu, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng. Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối triển khai và chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Tham mưu thực hiện có hiệu quả việc quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và của Đảng ủy Khối, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Kịp thời tổ chức tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tích cực, chủ động tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai các chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và việc lãnh đạo công tác dân vận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Công đoàn cơ quan đã chỉ đạo các tổ công đoàn động viên cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, tận tụy, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động. Các tổ công đoàn đã phối hợp, động viên cán bộ, đoàn viên, công chức và người lao động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại cần khắc phục, đó là: Việc tham mưu nội dung một số nội dung, chủ trương của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và việc triển khai một số nhiệm vụ công tác năm 2020 tiến độ còn chậm, chất lượng chưa cao, có việc chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, Cơ quan, Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối trong 6 tháng đầu năm 2020.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác từ nay tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Khối và 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị các ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phát huy những thành tích đã đạt được, cùng nhau đoàn kết, phấn đấu tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Khối. Tiếp tục tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và Đảng ủy, Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối hoàn thành chương trình công tác năm 2020 và các nhiệm vụ công tác thường xuyên khác.

Anh Hoa


Các bài viết khác

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở các cơ quan Trung ương phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở các cơ quan Trung ương phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng
18 ngày trước

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
23 ngày trước

Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề

Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển"
29 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 22

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 22
1 tháng trước

• Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại Đại hội (2 tháng trước)

• Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21 (2 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ (2 tháng trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (2 tháng trước)