Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

19/07/2019 | 150

Ngày 19/7/2019, tại Hà Nội, cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2019.

Ảnh: Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành sơ kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối; về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan Đảng ủy Khối và hoạt động của Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối đã tích cực tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Thủ trưởng cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Đảng ủy Khối phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy cơ quan và các chi ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc sinh hoạt đảng; phối hợp với lãnh đạo cơ quan, ban, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên thông qua việc phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các đoàn thể động viên cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm tập trung tham mưu giỏi, phục vụ tốt cho các hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối. Chỉ đạo các chi ủy lãnh đạo đảng viên thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy cơ quan và đã nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan Đảng uỷ Khối. Các chi ủy, chi bộ đã thực hiện nghiêm chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt và tăng cường sinh hoạt chuyên đề; vai trò, ý thức trách nhiệm trong sinh hoạt đảng và trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên đã có chuyển biến tích cực. Đảng ủy đã phối hợp với Lãnh đạo cơ quan, đoàn thể xây dựng cơ quan đoàn kết, ổn định về tư tưởng, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong công tác tổ chức bộ máy cán bộ; xây dựng văn hóa công sở và đảm bảo an ninh, an toàn công sở.

Các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan cụ thể hóa chương trình công tác năm 2019; tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là mô hình tổ chức đảng, về công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức, bộ máy và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị Khối các cơ quan Trung ương. Tham mưu thực hiện có hiệu quả việc quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và của Đảng ủy Khối, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tích cực, chủ động tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai các chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Tham mưu việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát theo chương trình và việc nắm tình hình thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Tham mưu việc lãnh đạo công tác dân vận và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước.

Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ công đoàn phối hợp, động viên cán bộ, đoàn viên, công chức và người lao động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Kịp thời thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, quyên góp ủng hộ Trung tâm Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bắc Giang. Phong trào thể thao được cán bộ, đoàn viên duy trì.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được công tác tư tưởng và nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên có lúc chưa được kịp thời; chất lượng tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn chưa cao, có việc còn chậm so với yêu cầu; việc tổ chức triển khai nhiệm vụ ở các đảng ủy trực thuộc còn chậm và chưa đôn đốc kịp thời, chưa thường xuyên; việc thực hiện và kiểm tra thực hiện các quy chế, quy định trong hoạt động của cơ quan chưa đồng đều; việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế và bổ sung cán bộ cho các ban, đơn vị thực hiện còn chậm…

Thảo luận tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy Khối góp ý kiến bổ sung và thống nhất các báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; đồng thời đề xuất một số kiến nghị, giải pháp về công tác chuyên môn và việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế và bổ sung cán bộ cho các ban, đơn vị cơ quan Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, Cơ quan, Công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối trong 6 tháng đầu năm 2019.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động cơ quan Đảng ủy Khối tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp phù hợp, đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Sơn Minh Thắng lưu ý, các ban, đơn vị tập trung tham mưu, triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương để thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đảng, nhất là quy chế, quy định của cơ quan vào nền nếp, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác dân vận, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan và đoàn thể. Tiếp tục hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Đề án vị trí việc làm và phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức tại các ban, đơn vị cơ quan Đảng ủy Khối theo tinh thần Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về tinh giản biên chế. Tập trung triển khai, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp. Tiếp tục tham mưu, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí đề nghị, Đảng ủy và Lãnh đạo cơ quan, các chi bộ và lãnh đạo các ban, đơn vị cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời tăng cường lề lối làm việc; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là giải quyết những vấn đề phát sinh thông qua sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên phấn đấu, cống hiến, rèn luyện và trưởng thành; đồng thời, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan.

A.H


Các bài viết khác

Họp báo về Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Họp báo về Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”
6 ngày trước

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
9 ngày trước

Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị
16 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười bảy, nhiệm kỳ 2015-2020

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười bảy, nhiệm kỳ 2015-2020
19 ngày trước

• Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng bộ Khối (25 ngày trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019 (1 tháng trước)

• Công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019) (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2 tháng trước)

• Những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị (2 tháng trước)