Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy

08/08/2016 | 4747

(TG)-Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh một trong các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của công tác tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội là chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy; khi tham mưu phải tăng cường kiểm tra đôn đốc giám sát việc tổ chức thực hiện ở cấp dưới.

Ngày 5-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị. 
 Đ/c Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh nhấn mạnh, Hội nghị là dịp đánh giá những thành công lớn, những hoạt động nổi bật, đóng góp quan trọng của toàn ngành, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước từ Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay. Thẳng thắn chỉ ra những bất cập, hạn chế của công tác tuyên giáo toàn quốc và trong cụm 6 tháng qua, tìm nguyên nhân của hạn chế để bàn cách khắc phục, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính thiết thực của công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Bên cạnh đó, trao đổi một số kinh nghiệm về mô hình tốt ở mỗi đảng bộ, để cũng nhau học hỏi, tham khảo, vận dụng sáng tạo vào công tác của mỗi nơi; tạo nên một cách thức mới trong hoạt động thực tiễn công tác tuyên giáo.

Báo cáo tại Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Trung ương) khẳng định, Ban tuyên giáo các đảng ủy Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ quan trọng của ngành, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực. 

Công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các đảng ủy, MTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội với Ban Tuyên giáo Trung ương, giữa ban tuyên giáo các ngành trong khối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều chuyển biến tốt; đã góp phần thúc đẩy kết quả thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, đoàn thể và các nhiệm vụ quan trọng khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.  

Công tác tuyên truyền, định hướng báo chí, hoạt động báo cáo viên  bám sát yêu cầu thực tiễn, góp phần tạo động lực tinh thần cho nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Sáng tạo, linh hoạt các phương thức hoạt động, hình thức tuyên truyền, thích hợp hoàn cảnh và phù hợp đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể từng thời điểm.

Trong đó, Ban tuyên giáo các đảng ủy Trung ương, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, đã chủ động, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết các đảng bộ theo hướng đổi mới, phù hợp với đối tượng, sát thực tiễn.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động phục vụ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nhất là trước các cuộc họp hiệp thương và vận động cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền các sự kiến chính trị trọng đại của đất nước. 

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; tuyên truyền, vận động, khuyến khích phụ nữ đọc và vận dụng kiến thức từ sách báo; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia bảo vệ Tổ quốc, biển đảo; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng và đăng tải nội dung về chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp. Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tổ chức hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên về biển đảo Việt Nam. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với các hoạt động Kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và “Tháng Công nhân”. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với việc giới thiệu Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN, ký kết hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và ký các FTA gắn với tuyên truyền những cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp, nông dân khi tham gia các Hiệp định này. Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương với Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”. 

Đảng ủy Công an Trung ương với các hoạt động kỷ niệm 68 năm phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống các lực lượng: An ninh nhân dân, Cảnh sát giao thông, Tham mưu CAND, Tình báo, Cảnh sát Truy nã tội phạm, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CAND gắn với kỷ cương, kỷ luật, xây dựng tư thế, tác phong người chiến sĩ CAND… 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh đều triển khai tốt các hoạt động phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tổ chức Diễn đàn trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền điển hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ và UBND tỉnh Ninh bình tuyên truyền, vận động tham gia bảo vệ môi trường. 

Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham mưu, chỉ đạo, tổ chức cho các phóng viên các cơ quan báo chí quân đội tuyên truyền về các hoạt động quân sự, quốc phòng, hoạt đọng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thảm họa môi trường, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Trung ương Đoàn thanh niên tham mưu văn bản hướng dẫn tuyên tryền vận động đoàn viên thanh niên hưởng ứng, tham gia bầu cử bầu cử, tổ chức chương trình đối thoại công dân 18 tuổi với bầu cử Quốc hội; phối hợp Tổng cục chính trị tổ chức tổng kết chương trình Học kỳ trong quân đội và triển khai chương trình giai đoạn tiếp theo; phối hợp với  Bộ Công an tổ chức tổng kết Nghị quyết liên tịch 03 về phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên…

 Quang cảnh Hội nghị
 

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 

Các ý kiến, tham luận phát biểu tại Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo đã được quan tâm nhưng chưa có chuyển biến rõ nét, chưa theo kịp tình hình, còn nhiều khó khăn lúng túng. Công tác tuyên truyền có việc còn chạy theo sự việc đã rồi, nhìn chung chậm đổi mới, phương pháp còn xơ cứng, áp đặt, thiếu tính thuyết phục nên kết quả chưa cao; công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái hiệu quả còn thấp. Hoạt động của một số đoàn thể chưa thật sâu sát, chưa nắm bắt kịp thời, đúng thực chất diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, do đó công tác tham mưu, đề xuất còn hạn chế, thụ động.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Mai Văn Ninh đã biểu dương những kết quả, những nỗ lực mà công tác tuyên giáo của Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016.

Đồng chí Mai Văn Ninh cũng nhấn mạnh, công tác tuyên giáo của Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong 6 tháng cuối năm cần tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Một là, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy. Khi tham mưu phải tăng cường kiểm tra đôn đốc giám sát việc tổ chức thực hiện ở cấp dưới.

Hai là, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chương trình hành động của các đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị theo hướng đổi mới và hiệu quả.

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền theo tinh thần chủ động, thuyết phục có tính chiến đấu, từng bước đạt hiệu quả cao. Trong đó, tập trung tuyên truyền tình hình, kết quả kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016. Đẩy mạnh tuyên truyền về hội nhập quốc tế. Tuyên truyền về nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, trong từng khối, từng đơn vị, tuyên truyền về ngày truyền thống của ngành.

Bốn là, tuyên truyền và triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, phối hợp với các ngành, địa phương, chính quyền các cấp tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc nổi cộm ở các địa phương và từng ngành. 

Sáu là, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đặc biệt trên mạng Internet. Bên cạnh các bài viết phải thuyết phục, có tính lý luận và thực tiễn, và tính phê phán sâu sắc, cần có các bài  đấu tranh ngắn, trực tiếp và phản diện, góp phần định hướng dư luận.

Bảy là, tăng cường quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc, rà soát quy hoạch biên chế của ngành. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước về hoạt động báo chí – xuất bản; khen thưởng, động viên kịp thời các đồng chí lãnh đạo báo chí, các phóng viên có nhiều cố gắng trong việc phát hiện, biểu dương người tốt việc tốt, đấu tranh chống tiêu cực đúng đắn, xây dựng; có các hình thức phù hợp xử lý các cán bộ quản lý và phóng viên vi phạm các quy định về hoạt động báo chí – xuất bản.

Tám là, củng cố, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng các Đảng ủy, Đảng đoàn MTTQ VN, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và phản ánh kịp thời nguyện vọng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đối với Đảng, Nhà nước.

Chín là, tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin giữa Ban Tuyên giáo các cấp trong cụm với nhau, giữa Ban Tuyên giáo các cấp trong cụm với Ban Tuyên giáo Trung ương. 

 

Ban Biên tập - Thu Hằng

 

 

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020
1 tháng trước

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020
1 tháng trước

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020
1 tháng trước

Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
1 tháng trước

• Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 01/2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 12-2019 (3 tháng trước)

• Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chuẩn bị Đại hội các cấp (3 tháng trước)

• Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội (3 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 11-2019 (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10-2019 (5 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9 (6 tháng trước)

• Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (6 tháng trước)