Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

07/11/2017 | 9098

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, là đảng viên thuộc Chi bộ A (Chi bộ gồm các đảng viên ở Văn phòng Thường vụ Trung ương, Văn phòng Bí thư Trung ương và Bộ Tổ chức) của Liên chi cơ quan Trung ương (sau này là Đảng bộ Khối các cơ quan Chính - Dân - Đảng Trung ương.

Chủ tịch Hô Chí Minh làm việc trong hang đá Việt Bắc, năm 1951. Ảnh: Tư liệu

Quy mô quy hoạch của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào khoảng 3.100 ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã: Tân Trào, Minh Thanh, Trung Yên, Bình Yên, Lương Thiện (huyện Sơn Dương), Kim Quan, Trung Sơn, Hùng Lợi, Trung Minh, Đạo Viện, Công Đa (huyện Yên Sơn). Khu di tích Đảng ủy Chính - Dân - Đảng Trung ương là một trong 177 di tích đã được quy hoạch và xác định khu vực bảo vệ từ năm 2001 theo Quyết định số 548/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có bản đồ quy hoạch chi tiết, bia ghi dấu tích: “Đảng ủy Chính - Dân - Đảng Trung ương 1952-1954”.

Trao đổi với đại diện Ban quản lý Khu di tích và cụ Nguyễn Văn Hiên, cụ Nguyễn Văn Nghị, người dân tộc Nùng, sinh năm 1942 (cụ Hiên sinh ra và đến nay vẫn đang sống tại khu đất, nơi cấp ủy Liên chi cơ quan Trung ương, sau là Đảng ủy Chính - Dân - Đảng Trung ương đặt trụ sở làm việc, trên địa bàn xã Minh Thanh), cụ nói “hồi vài tuổi, tại nơi cắm bia di tích, có một nhà sàn nhỏ, làm trên mấy cột tre, có một số người ở và có nhiều người qua lại họp, tôi (cụ Hiên) hỏi bố đẻ đấy là ai? Sau này mới biết trong số người qua lại đó có cả Bác Hồ. Bác Hồ thường tới nhà sàn họp, trưa ăn cơm trên phiến đá to, cạnh con suối trước mặt, cách nhà sàn khoảng 100 m”.

Theo đồng chí Việt Phương, nguyên thư ký của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Bác Hồ là đảng viên thuộc Chi bộ A, mặc dù công việc rất bận, Bác vẫn rất chú trọng tham gia đầy đủ các phiên sinh hoạt chi bộ, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, đóng góp nhiều ý kiến tại sinh hoạt chi bộ

Cuốn hồi ký “Bước qua đầu thù” của cố Bí thư Liên chi cơ quan Trung ương Trần Hữu Dực, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, ghi “Có lần tôi đến kiểm tra Chi bộ Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dự họp từ đầu đến cuối. Người đã phát biểu và tự phê bình, phê bình như các đảng viên khác. Tác phong của Người thật giản dị tự nhiên. Giả sử có người nào chưa biết Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chắc chắn không ngờ rằng Người dự cuộc họp này

Năm 1953, do tổ chức đảng và đảng viên tăng lên về số lượng và nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vào công cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, Trung ương đã quyết định lập Đảng bộ các cơ quan Chính - Dân - Đảng Trung ương trên cơ sở tổ chức lại Liên chi cơ quan Trung ương. Trong thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ đạo, quan tâm xây dựng, định hướng cho sự phát triển của Đảng bộ.

Từ ngày 6/2 đến ngày 9/6/1953, Đảng Lao động Việt Nam đã tổ chức Lớp chỉnh huấn cho cán bộ Đảng, Dân, Chính các cơ quan Trung ương nhằm tăng cường giáo dục về đạo đức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự, phát biểu khai mạc Lớp chỉnh huấn, khẳng định: Đảng Lao động Việt Nam là thừa kế của Đảng Cộng sản Đông Dương, là một Đảng anh hùng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, đã lãnh đạo bộ đội, nhân dân kháng chiến mấy năm và càng kháng chiến càng mạnh. Đó là những thắng lợi to lớn mà chúng ta đã giành được, có được những thắng lợi đó là do chúng ta “có số đông đảng viên gương mẫu, tận tâm tận lực phục vụ cách mạng, nhân dân, giai cấp”, “còn một số, không phải là ít, không làm đúng chính sách của Đảng, của Chính phủ, không đi đúng đường lối của nhân dân. Những đảng viên ấy chưa thực đúng đắn cho nên phải chỉnh”.

Bác nhấn mạnh, “Đảng Lao động Việt Nam gồm có những công nhân, nông dân, lao động trí óc yêu nước nhất, hy sinh nhất, gồm những người phụng sự nhân dân lao động, chí công vô tư, gương mẫu trong công tác kháng chiến và kiến quốc”. Vì vậy, việc chỉnh huấn là rất cần thiết nhằm trước tiên làm thay đổi tư tưởng, nhận thức của cán bộ đảng viên, giúp cho cán bộ đảng viên biết được sai lầm và khuyết điểm mà sửa chữa, đồng thời phát huy ưu điểm góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. “Các cán bộ trong Đảng phớt kỷ luật của đoàn thể, cơ quan, không đoàn kết giữa trong ngoài. Đó là khuyết điểm nhất. Do đấy sinh nhiều khuyết điểm khác. Làm như vậy tức là không đúng kỷ luật của Đảng, không đúng chính sách, tuyên ngôn của Đảng”. “Tất cả các đảng viên bắt buộc phải đào cho đến tận gốc tận rễ những sai lầm”. Thực hiện tốt công tác chỉnh huấn trong đội ngũ cán bộ Đảng, Dân, Chính các cơ quan Trung ương cũng chính là góp phần xây dựng bộ máy Đảng không ngừng lớn mạnh, “Đảng sẽ thành một Đảng của nhân dân quần chúng thực sự. Như thế thì khuyết điểm mới sửa chữa được, ưu điểm sẽ phát huy được”.

Tại Lễ bế mạc của Lớp chỉnh huấn (ngày 9/6/1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trong lớp chỉnh huấn này ai cũng có tiến bộ hoặc nhiều hoặc ít. Đó là một kết quả tốt”. Cán bộ ngoài Đảng đã hiểu Đảng, gần Đảng và tin Đảng hơn trước. Mọi người đã hiểu “muốn làm người cán bộ hoàn toàn thì cán bộ chuyên môn phải hiểu chính trị, cán bộ chính trị phải hiểu chuyên môn”; biết rõ ai là bạn, ai là thù trên thế giới, trong nước và trong mình; nhận rõ mối quan hệ giữa lợi ích chung của dân tộc với lợi ích riêng của cá nhân; dứt khoát phải có lập trường vững chắc...; “phải biết tiến bộ ấy chỉ là bước đầu trên tiền đồ muôn dặm, phải tiếp tục đẩy nó lên mãi. Xã hội phát triển không ngừng, tiến bộ cũng phải không ngừng. Nếu hôm nay ngừng tiến bộ tức là ngày mai thoái bộ”.

Muốn tiến bộ mãi, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải không ngừng học tập. “Học trong sách báo, học trong công tác, học với anh em, học hỏi quần chúng. Học tập để phát triển ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm. Muốn đạt mục đích ấy thì phải thực hiện dân chủ tự phê bình, phê bình từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên ở các cơ quan và ở trước quần chúng. Cán bộ lãnh đạo cần phải làm gương mẫu thực hiện dân chủ phê bình và tự phê bình. Các cán bộ bất kỳ cấp nào cao hay thấp có quyền và có nghĩa vụ đòi hỏi thực hiện dân chủ. Chi bộ và công đoàn phải phụ trách tổ chức và hướng dẫn học tập thực hiện dân chủ phê bình, tự phê bình, giúp đỡ cho mọi người tiến bộ”. “Học là cốt để hành”, mọi người “phải ghi nhớ và phải quyết tâm thực hành những điều đã học trong lớp chỉnh huấn”.

Các cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ các cơ quan Chính-Dân-Đảng Trung ương đã tham mưu, phục vụ, giúp Trung ương tổ chức tốt Lớp chỉnh huấn nêu trên.

Năm 1961, tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Đảng bộ các cơ quan Chính - Dân - Đảng Trung ương, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần; mỗi đảng viên kém, chi bộ kém là khâu yếu của Đảng. Điều đó nói chung là đúng, nói riêng với các chi bộ ở các cơ quan chung quanh Trung ương đều đúng”. Bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương có sức ảnh hưởng, lan tỏa lớn trong phạm vi toàn quốc.

Trong suốt quá trình hoạt động, Đảng ủy Khối thường xuyên chú trọng việc xây dựng và thực hành đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ tham mưu, xây dựng chủ trương, chính sách hợp lòng dân. Qua triển khai thực hiện, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo ở cơ sở.

Các tổ chức đảng xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường thông tin, đối thoại, định hướng tư tưởng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức rộng rãi ở cơ sở như: Tọa đàm “Từ lời dạy của Bác Hồ đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”; thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”; tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo gương Bác... Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã được xác định rõ hơn.

Trong nhiệm kỳ này, Đảng ủy Khối chú trọng gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu chiến lược trong tình hình mới.

Các thế hệ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn khắc ghi và thực hiện tốt những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ các cơ quan Chính - Dân - Đảng Trung ương. Những tư tưởng chỉ đạo đó của Người mãi mãi là động lực, nguồn cổ vũ, là kim chỉ nam và mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương suốt quá trình xây dựng và phát triển./.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bài nói chuyện trong buổi khai mạc lớp chỉnh huấn cán bộ Đảng, Dân, Chính ở cơ quan Trung ương. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 8, tr. 50

- Bài nói tại buổi bế mạc lớp chỉnh huấn cán bộ Đảng, Dân, Chính các cơ quan Trung ương. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 8, tr. 142

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2002, tập 10, tr.166.

- Hồi ký Bước qua đầu thù. Trần Hữu Dực. Nxb. Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2010. Tr 341.

- Phóng sự “Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương-10 năm xây dựng và phát triển. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 2017.

f

Các bài viết khác

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
13 ngày trước

Một số kinh nghiệm về xây dựng mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Một số kinh nghiệm về xây dựng mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1 tháng trước

Thăm cây đa Bác Hồ trồng trong Tết trồng cây đầu tiên

Thăm cây đa Bác Hồ trồng trong Tết trồng cây đầu tiên
1 tháng trước

Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Đạo đức cách mạng” đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay

Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Đạo đức cách mạng” đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay
2 tháng trước

• Một số cách làm hay và sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ (2 tháng trước)

• Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân (4 tháng trước)

• Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ (4 tháng trước)

• Hội thao Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (7 tháng trước)

• Để học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên hằng ngày (9 tháng trước)

• Nhớ lời Bác Hồ dạy "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất" (10 tháng trước)

• Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (10 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh (10 tháng trước)

• Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ (11 tháng trước)

• Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, không được làm việc gì trái ý dân (11 tháng trước)