Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm

22/03/2020 | 559

Sáng ngày 21/3/2020, tại trụ sở cơ quan Bộ Y tế, Đại hội điểm Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã được tổ chức trọng thể với tinh thần “chuyên nghiệp, hiệu quả, phát triển; đổi mới, sáng tạo, thành công” và quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Bộ dự và chỉ đạo Đại hội; Tham dự Đại hội còn có đồng chí Phạm Văn Tác, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và đại biểu đại diện cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Y tế.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Sau khi nghe Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho Dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Bộ đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Chi bộ Vụ Pháp chế, ghi nhận những thành tích chi bộ Vụ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, chi bộ Vụ Pháp chế tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể:

Một là, thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức và hoạt động của Chi bộ và Chi ủy; thường xuyên và kịp thời quan triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, của Đảng ủy Bộ Y tế. Tiếp tục chủ động, tích cực và thường xuyên quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); không ngừng nâng cao nhận thức và bổ sung nghiệp vụ công tác của cấp ủy; phân công nhiệm vụ theo từng lĩnh vực công tác đảng cho từng đồng chí trong Chi ủy phụ trách và chịu trách nhiệm để đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của cấp ủy viên.

Hai là,nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, tăng cường cơ chế phối hợp giữa Chi ủy và lãnh đạo Vụ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Ban Cán sự, Bộ trưởng giao; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thể chế hóa nội dung về công tác Y tế, dân số đã được xác định trong các Nghị quyết của Trung ương.

Ba là, quan tâm nắm chắc và kịp thời định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động. Quan tâm lãnh đạo các đoàn thể, phát huy tốt vai trò của các đoàn thể trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí, đồng chí Trần Thị Trang được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Đỗ Trung Hưng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Minh Hường được bầu làm Chi ủy viên. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 20252 gồm 02 đồng chí.

Đại hội chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020 - 2022 kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong Vụ phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Vũ Ngân

(Đảng ủy Bộ Y tế)

 

 


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
hôm qua

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
11 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (26 ngày trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động (27 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII (28 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)