Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Chi bộ Đoàn Thanh niên Khối, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức thành công đại hội chi bộ

05/03/2020 | 2864

Trong các ngày  28/02, 04/3 và 05/3/2020, tại trụ sở cơ quan Đảng ủy Khối, Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Chi bộ Đoàn Thanh niên Khối và Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối đã tổ chức thành công đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Sơn Minh Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối. Cùng dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối.

Đại hội các chi bộ được tổ chức trang nghiêm và tiến hành đúng quy định với tinh thần coi trọng chất lượng, thiết thực và hiệu quả; phát huy tính dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; tăng cường sự đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy. Tại đại hội, các chi bộ đã thông qua báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2017 - 2020; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Các báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được; hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và  rút ra một số bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu mà đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

Phát biểu chỉ đạo đại hội tại các chi bộ, thay mặt Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối đã biểu dương những thành tích mà các chi bộ đạt được trong thời gian qua về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, nhất là trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đảng viên trong các chi bộ thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị uyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về nêu gương; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng chi bộ; việc sinh hoạt chi bộ đã bảo đảm theo quy định, tổ chức nhiều cuộc sinh hoạt chuyên đề với nhiều hình thức phong phú gắn với nghiệp vụ chuyên môn… Đồng thời đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị ngay sau đại hội, các chi ủy khóa mới sớm xây dựng kế hoạch, có lộ trình cụ thể để khắc phục những hạn chế, yếu kém mà đại hội đã chỉ ra.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối chỉ đạo cụ thể đối với từng chi bộ, nhất là trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của từng ban, đơn vị.

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Thông qua bầu cử, Đại hội các Chi bộ cũng đã bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ mới. Các chi ủy nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội và nhận trách nhiệm tiếp tục phát huy những thành tựu mà nhiệm kỳ trước làm được, phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một số hình ảnh đại hội tại các chi bộ:

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra 

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu tại Đại hội Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra 

Ảnh: Chi ủy Chi bộ  cơ quan Ủy ban Kiểm tra ra mắt Đại hội

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Văn phòng

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Đại hội Chi bộ Văn phòng 

Ảnh: Chi ủy Chi bộ Văn phòng ra mắt Đại hội.

Anh Hoa

 

 


Các bài viết khác

Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm

Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm
10 ngày trước

Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2022
12 ngày trước

Trao quyết định chuẩn y bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trao quyết định chuẩn y bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020
13 ngày trước

Đại hội Chi bộ Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2022
16 ngày trước

• Điểm mới trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (19 ngày trước)

• Chi bộ Vụ Kiểm toán nội bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức thành công Đại hội Chi bộ điểm (20 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tư pháp: Triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (21 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ (25 ngày trước)

• Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức cuộc thi: “90 mùa xuân: sắt son niềm tin với Đảng” (29 ngày trước)

• Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (1 tháng trước)

• Chi bộ Ban Tổ chức thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm (1 tháng trước)

• Tập huấn nghiệp vụ tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020 (1 tháng trước)