Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

16/08/2022 | 569

Chiều 15/8, tại Hà Nội, Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối (chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là Chi bộ được Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối chọn tổ chức Đại hội chi bộ mẫu.

Dự Đại hội có các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện chi ủy chi bộ thuộc Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối có sự biến động về Bí thư chi bộ và đảng viên. Hiện nay, Chi bộ có 09 đảng viên, trong đó có 01 đảng viên nguyên là cán bộ của Ban Chỉ đạo Tây Bắc đang sinh hoạt tạm thời tại Chi bộ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi ủy Chi bộ Trung tâm luôn bám sát kế hoạch công tác hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch công tác đề ra, nổi bật là:

Tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 26/7/2021 về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Quy chế quản lý công tác bồi dưỡng; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Tham mưu Ban Thường vụ triển khai Kế hoạch biên soạn, xuất bản cuốn tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan ban hành Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCQ ngày 03/02/2021 về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội

Trong thời gian qua, Trung tâm đã ổ chức được 77 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 5.843 học viên tại Trung tâm, trong đó có 31 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 2.446 đảng viên dự bị; 43 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 3.397 quần chúng ưu tú; 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho 280 bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với Đảng ủy Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, Đảng ủy Tổng cục Hải quan, Đảng ủy Học viện Phụ nữ, Đảng ủy Học viện Ngân hàng tổ chức 04 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 450 học viên; 02 lớp đảng viên mới cho 115 học viên; phối hợp với Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; Đảng ủy Bộ Công Thương  tổ chức 05 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 655 cán bộ là bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở.

Liên kết, phối hợp với Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương và Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tổ chức 20 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 1.245 học viên, 03 lớp chuyên viên cho 119 học viên, 02 lớp chuyên viên chính cho 121 học viên, 04 lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng cho 222 học viên; phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức 03 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp cho 163 học viên, 03 lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương cho 216 học viên.

Trung tâm đã phối hợp với Văn phòng và Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức 03 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho 291 cán bộ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 260 đại biểu.

Tại các buổi sinh hoạt Chi bộ hằng tháng, Bí thư Chi bộ phổ biến các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Đảng ủy Khối; cung cấp thông tin trong và ngoài nước cho đảng viên. Các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối tiếp tục được cán bộ, đảng viên của Trung tâm nghiêm túc thực hiện.

Toàn thể cán bộ, đảng viên Trung tâm nghiêm túc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ Trung tâm đã tổ chức 10 buổi sinh hoạt chuyên đề. Các chuyên đề được tổ chức sinh hoạt tại Chi bộ bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương đồng thời gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm.

Chi bộ thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Chi ủy Chi bộ luôn tìm hiểu cụ thể về tâm tư, nguyện vọng của các đảng viên trong chi bộ, kịp thời tham mưu, đề xuất hướng giải quyết vướng mắc, khó khăn của đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, Chi bộ Trung tâm xây dựng và ban hành Chương trình giám sát đối với đảng viên Chi bộ. Chi bộ thực hiện nội dung giám sát thường xuyên đối với 100% đảng viên thông qua lịch làm việc hằng tuần, tháng của Trung tâm; thông qua sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ; thông qua lề lối làm việc và tác phong sinh hoạt, công tác và thông qua việc tự kiểm điểm của đảng viên. Qua giám sát, Chi bộ chưa phát hiện đảng viên nào vi phạm tiêu chuẩn đảng viên; vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, đạo đức, lối sống và những điều đảng viên không được làm.

Lãnh đạo Chi bộ phối hợp với Lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo Tổ Công đoàn thường xuyên quan tâm, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên phấn đấu thành người cán bộ, công chức “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu; thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở của cơ quan.

Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối ghi nhận những kết quả đã đạt được của Chi bộ Trung tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan chúc mừng những thành tích nổi bật của Chi bộ Trung tâm, như: Chi bộ đã thực hiện tốt Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; Chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất không ngừng được nâng lên; Chi ủy Chi bộ đã luôn gương mẫu trong thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, trong đó nổi bật là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, dân chủ trong sinh hoạt Đảng được đề cao. “Điều này có lẽ không riêng cá nhân tôi nhìn nhận mà tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối cơ bản ghi nhận và đánh giá cao” - đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan nhấn mạnh.

Để tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, xây dựng Chi bộ Trung tâm trong sạch, vững mạnh trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan đề nghị Chi bộ Trung tâm cần lưu ý:

Thứ nhất, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị 05 theo tinh thần Kết luận 01-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII theo tinh thần Kết luận 21-KL/TW, bảo đảm xây dựng Chi bộ Trung tâm ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung làm tốt các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đó là: tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, bồi dưỡng cấp ủy, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý việc bảo đảm số lớp theo kế hoạch, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng bồi dưỡng, chất lượng giảng dạy, chất lượng học tập.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ, chi ủy, đổi mới phương pháp sinh hoạt, tăng cường dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống, lề lối, tác phong công tác. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu phải luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm, tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ. Quan tâm chỉ đạo tổ công đoàn thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tham gia đầy đủ, tích cực các phong trào thi đua của cơ quan góp phần xây dựng cơ quan Đảng ủy Khối vững mạnh.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng Chi ủy khóa mới

Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy khóa mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí Phạm Anh Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm tái đắc cử Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Văn Đồng, Phó Giám đốc Trung tâm tái đắc cử Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Tuấn Dung, Trưởng phòng Tổng hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tái đắc cử Chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

A.H


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 10 năm 2022

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 10 năm 2022
16 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 8/2022

Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 8/2022
2 tháng trước

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022
4 tháng trước

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khối các cơ quan Trung ương K65-C10, niên khóa 2021 - 2022

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khối các cơ quan Trung ương K65-C10, niên khóa 2021 - 2022
4 tháng trước

• Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - 15 năm hình thành và phát triển (5 tháng trước)

• Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, góp phần đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu mới (9 tháng trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10 tháng trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2021 (1 năm trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2021 (1 năm trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương (1 năm trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (lớp thứ hai) (1 năm trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021 (1 năm trước)

• Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 65-C11 năm 2021 (1 năm trước)