Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

24/08/2022 | 460

Chiều 23/8, tại Hà Nội, Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối (đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ); đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện chi ủy chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối.

Ảnh: Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Ban Tuyên giáo chuyển sinh hoạt đảng cho 04 đồng chí và tiếp nhận 04 đồng chí về sinh hoạt đảng; hiện chi bộ có 12 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ, Chi ủy đã phối hợp với lãnh đạo Ban lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt lên những khó khăn, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, nổi bật như:

Tham mưu tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ Đại hội XIII gắn với việc cụ thể hóa chương trình công tác của cấp ủy các cấp.

Tham mưu thành lập, duy trì hoạt động, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Giúp việc Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối). Tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 12/7/2022 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2021, tham mưu tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Tỉnh Nghệ An, được Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao

Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022) như: hơn 90 cơ quan báo chí ở Trung ương và Hà Nội đưa tin, viết bài về hoạt động Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối, xây dựng phim tài liệu “Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - 15 năm xây dựng và phát triển”, tổ chức thành công Hội thảo cấp Quốc gia, Triển lãm Ảnh và Sách về chủ đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức và triển khai “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022”. Đến nay, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 1.108 bài viết của các tập thể và cá nhân tham gia dự thi.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Ban Tuyên giáo đã ban hành 03 nghị quyết, 02 quy chế, 02 kế hoạch, 04 chương trình và 07 báo cáo.

Chi bộ đã triển khai quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII, khóa XIII), trong đó, đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên. Chi bộ thường xuyên đưa các nội dung của việc học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”. Trong nhiệm kỳ 2020- 2022, Chi bộ đã tổ chức 13 buổi sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ. Trong đó, Chi bộ đã tổ chức cho toàn thể đảng viên trong Chi bộ đi sinh hoạt chuyên đề, giáo dục truyền thống tại Tỉnh Lạng Sơn và Tỉnh Nghệ An.

Năm 2021, Chi bộ đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/CBBTG về nâng cao chất lượng thực hiện tự phê bình và phê bình trong chi bộ Ban Tuyên giáo. Thực hiện Nghị quyết, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn trao đổi những tâm tư, nguyện vọng trong các hội nghị của Ban, Chi bộ và trong cơ quan Đảng ủy Khối, từ đó tạo điều kiện để Chi ủy, lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn.

Chi ủy phối hợp với lãnh đạo Ban ban hành Quy chế phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo ban, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên phối hợp đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên, lấy đó làm kết quả đánh giá, phân loại, bình xét thi đua, khen thưởng cán bộ, công chức, đảng viên vào dịp cuối năm. Nội dung phối hợp được Chi ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo xác định rõ là xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác, sơ kết, tổng kết, học tập chuyên đề của Ban Tuyên giáo; nhiệm vụ công tác do Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối giao Ban Tuyên giáo để đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Chi bộ đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2022 và hằng năm. Trong cả nhiệm kỳ, Chi bộ đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 8 đảng viên và tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với 100% đảng viên.

Chi bộ thường xuyên coi trọng và phát huy vai trò của công tác đoàn thể, luôn luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Tổ Công đoàn Ban hoạt động, đảm bảo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn. Đồng thời, tạo điều kiện để các đồng chí cựu chiến binh và đoàn viên tham gia các hoạt động của Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cơ quan Đảng uỷ Khối.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối ghi nhận cấp ủy, chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm cao trong việc chuẩn bị Đại hội và đánh giá cao một số kết quả nổi bật mà Chi bộ Ban Tuyên giáo đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để tiếp tục xây dựng Chi bộ Ban Tuyên giáo trong sạch, vững mạnh, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối đề nghị Chi bộ Ban Tuyên giáo cần lưu ý: (1) Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt sát hợp với tình hình thực tế các nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối bảo đảm xây dựng Chi bộ Ban Tuyên giáo ngày càng trong sạch, vững mạnh góp phần xây dựng cơ quan Đảng ủy Khối đoàn kết, đồng thuận. Mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tuyên giáo cần xác định quá trình học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ là quá trình liên tục, lâu dài, thường xuyên để hoàn thiện bản thân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, lý luận sắc bén, đáp ứng yêu cầu ngày cao về chất lượng cán bộ thời kỳ mới. (2) Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung làm tốt các nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng tập thể Ban xuất sắc tiêu biểu, tập thể chi bộ Ban Tuyên giáo đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. (3) Tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ, chi ủy, đổi mới phương pháp sinh hoạt, tăng cường dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống, lề lối, tác phong công tác. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu phải luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều, tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ. Quan tâm chỉ đạo tổ công đoàn thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tham gia đầy đủ, tích cực các phong trào thi đua của cơ quan góp phần xây dựng cơ quan Đảng ủy Khối vững mạnh.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Bí thư Đảng ủy cơ quan và đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan tặng hoa chúc mừng chi ủy khóa mới

Ảnh: Các đại biểu và các đảng viên chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, Đại hội đã tiến bầu ra Chi ủy khóa mới gồm 2 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tái đắc cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

M.P


Các bài viết khác

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và thông tin chuyên đề quý III/2022.

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và thông tin chuyên đề quý III/2022.
4 ngày trước

Đồng chí Lê Hồng Phong – người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam

Đồng chí Lê Hồng Phong – người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam
18 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2022

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8/2022
29 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2022

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2022
1 tháng trước

• Dấu ấn nổi bật trong công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 6 tháng đầu năm 2022 (2 tháng trước)

• Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng (2 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (2 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý II năm 2022 (3 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối chúc mừng các cơ quan Báo chí nhân Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (3 tháng trước)

• Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí - những đòi hỏi từ thực tiễn (3 tháng trước)

• Phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong sự nghiệp đổi mới đất nước (3 tháng trước)

• Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu - giải pháp quan trọng góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2022 (3 tháng trước)

• Không thể xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp và xã hội (4 tháng trước)