Chi bộ Ban Tổ chức thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm

25/02/2020 | 944

Chiều ngày 25/02/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Ban Tổ chức thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối đã tổ chức thành công đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là đại hội chi bộ đầu tiên của Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Sơn Minh Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối. Cùng dự Đại hội còn có các đồng chí bí thư chi bộ các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Toàn cảnh Đại hội

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối hiện có 19 đảng viên chính thức (9 nữ và 10 nam). Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Tổ chức đã chủ động, tích cực lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ban, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra. Đã tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ với khối lượng lớn công việc theo chương trình, kế hoạch công tác của Ban Tổ chức và những nhiệm vụ đột xuất, phát sinh đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Các mặt công tác xây dựng Đảng như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng, có nhiều đổi mới trong việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng và làm theo đã đem lại hiệu quả thiết thực. Chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ hằng tháng luôn được đổi mới, nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến, bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn. Nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liên tục và 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, Chi bộ Ban Tổ chức đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2022 là: (1) Phát huy sức mạnh tổng hợp của Chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị, vai trò tiền phong gương mẫu, năng lực công tác của đội ngũ đảng viên; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ban, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. (2) Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Chi ủy với Lãnh đạo Ban; tập trung lãnh đạo triển khai và thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Ban Tổ chức “Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông” với phương châm “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn; hành động phải quyết liệt, hiệu quả; xác định trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc ấy”.

Ảnh: Đoàn Chủ tịch Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe 04 tham luận và các ý kiến đóng góp của các đảng viên trong chi bộ vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 - 2022 của Chi bộ.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu tại Đại hội

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới Chi bộ Ban Tổ chức cần tiếp tục phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, để Chi bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, đồng thời giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ, trước hết là nâng tầm nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, của người đứng đầu chi bộ; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, đảm bảo 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tăng cường công tác phối hợp giữa Chi ủy Chi bộ với Lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trong công tác tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tổ chức cán bộ.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội đã bầu Chi uỷ Chi bộ Ban Tổ chức, nhiệm kỳ 2020-2022, gồm 3 đồng chí: Đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Kim Liên, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Xuyên, Phó phòng Đảng viên được bầu làm Chi ủy viên.

Với kết quả về công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội của Chi bộ Ban Tổ chức đã giúp cho các chi bộ các ban, đơn vị Đảng ủy Khối rút kinh nghiệm, chủ động chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ mình bảo đảm chất lượng, hiệu quả, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Anh Hoa


Các bài viết khác

Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm

Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm
10 ngày trước

Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2022
12 ngày trước

Trao quyết định chuẩn y bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trao quyết định chuẩn y bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020
13 ngày trước

Đại hội Chi bộ Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2022
16 ngày trước

• Điểm mới trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (19 ngày trước)

• Chi bộ Vụ Kiểm toán nội bộ trực thuộc Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức thành công Đại hội Chi bộ điểm (20 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tư pháp: Triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (21 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ (25 ngày trước)

• Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Chi bộ Đoàn Thanh niên Khối, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức thành công đại hội chi bộ (27 ngày trước)

• Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức cuộc thi: “90 mùa xuân: sắt son niềm tin với Đảng” (29 ngày trước)

• Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (1 tháng trước)

• Tập huấn nghiệp vụ tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020 (1 tháng trước)