Cải cách chính sách BHXH: Một số vấn đề cần lưu ý

01/11/2018 | 148

Chiều 26/10, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, trong Phiên thảo luận ở hội trường, đại biểu Bùi Sỹ Lợi - Đoàn Thanh Hóa đã đưa ra 02 kiến nghị với Quốc hội. Trong đó, có nêu ra 03 vấn đề cần lưu ý trong quá trình cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Phát biểu tại Phiên thảo luận, đại biểu Bùi Sỹ Lợi cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đến nay, Trung ương đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng, Chính phủ cần tập trung nghiên cứu chính sách, sửa đổi pháp luật để đảm bảo các Nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống. 

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi phát biểu tại Phiên thảo luận

Riêng với Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách BHXH, đại biểu Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh, mục tiêu của Đảng là tất cả người dân, tức là lao động từ 15 tuổi trở lên phải được tham gia vào hệ thống chính sách BHXH. Đây là chính sách an sinh xã hội đặc biệt quan trọng đảm bảo đời sống người dân. Tuy nhiên, hiện nay nước ta mới đạt 30% tổng lực lượng lao động, khoảng 14 triệu NLĐ tham gia BHXH; đặc biệt còn 40 triệu lao động đang làm việc trong khu vực phi chính thức, chưa được tham gia vào hệ thống BHXH. 

Theo đó, đại biểu Bùi Sỹ Lợi đã đưa ra 03 khuyến nghị cụ thể trong quá trình cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương như sau: 

Thứ nhất, từ ngày 01/01/2018, Chính phủ đã hỗ trợ chi phí đóng theo các mức lần lượt là 30%, 25% và 10% cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác để tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, mức hỗ trợ này không đủ tạo động lực, cơ hội cho các đối tượng nêu trên tham gia BHXH tự nguyện. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu tăng mức hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện. 

Thứ hai, hiện nay, trung bình mỗi năm có 1 triệu người tham gia BHXH thì lại có 600.000 người ra khỏi hệ thống BHXH. Đề nghị Chính phủ tổng kết Nghị quyết số 93 của Quốc hội khóa XIII về BHXH một lần, từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm định hướng cho người dân tham gia BHXH để đảm bảo quyền lợi an sinh khi về già. 

Thứ ba, đề nghị Chính phủ phát hành trái phiếu Chính phủ để nhận nợ BHXH cho các đối tượng NLĐ tham gia BHXH trước năm 1995, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 64 của Quốc hội khóa XIV. 

Liên quan tới Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương, đại biểu Bùi Sỹ Lợi cho biết, Nghị quyết đã nêu rõ 05 nguồn lực cho cải cách tiền lương, nhưng nếu không tích cực, không tiếp tục tạo nguồn thì chắc chắn quá trình cải cách sẽ khó khăn. 

“Đảng, Nhà nước đã quyết tâm nhưng chúng ta đã hai lần lỡ hẹn với cải cách tiền lương cho cán bộ, công nhân, viên chức. Chúng ta phải tổ chức sắp xếp lại hệ thống chính trị, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập và nhanh chóng chuyển cơ chế phân cấp tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Đây chính là điều kiện để chúng ta vừa giảm nhẹ biên chế, vừa có nguồn lực tạo cơ hội cải cách chính sách tiền lương hiệu quả”, đại biểu Bùi Sỹ Lợi kiến nghị./.


Các bài viết khác

Phát huy cao độ bài học cách mạng tháng Tám về công tác xây dựng Đảng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy cao độ bài học cách mạng tháng Tám về công tác xây dựng Đảng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
4 ngày trước

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam phụng sự và liêm chính theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam phụng sự và liêm chính theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
16 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ
28 ngày trước

Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng
1 tháng trước

• Xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Khởi công xây dựng công trình “Nhà bia truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” (1 tháng trước)

• Công bố và trao quyết định nhân sự Ban Chỉ huy Quân sự Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Báo chí Việt Nam đấu tranh phòng chống "tự diễn biến" " tự chuyển hóa" (2 tháng trước)

• Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII (2 tháng trước)

• Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp (2 tháng trước)

• Học và làm theo lời Bác dặn trong Di chúc: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” (2 tháng trước)

• Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (2 tháng trước)

• Triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (3 tháng trước)