Cải cách chính sách BHXH: Một số vấn đề cần lưu ý

01/11/2018 | 81

Chiều 26/10, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, trong Phiên thảo luận ở hội trường, đại biểu Bùi Sỹ Lợi - Đoàn Thanh Hóa đã đưa ra 02 kiến nghị với Quốc hội. Trong đó, có nêu ra 03 vấn đề cần lưu ý trong quá trình cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Phát biểu tại Phiên thảo luận, đại biểu Bùi Sỹ Lợi cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đến nay, Trung ương đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng, Chính phủ cần tập trung nghiên cứu chính sách, sửa đổi pháp luật để đảm bảo các Nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống. 

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi phát biểu tại Phiên thảo luận

Riêng với Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách BHXH, đại biểu Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh, mục tiêu của Đảng là tất cả người dân, tức là lao động từ 15 tuổi trở lên phải được tham gia vào hệ thống chính sách BHXH. Đây là chính sách an sinh xã hội đặc biệt quan trọng đảm bảo đời sống người dân. Tuy nhiên, hiện nay nước ta mới đạt 30% tổng lực lượng lao động, khoảng 14 triệu NLĐ tham gia BHXH; đặc biệt còn 40 triệu lao động đang làm việc trong khu vực phi chính thức, chưa được tham gia vào hệ thống BHXH. 

Theo đó, đại biểu Bùi Sỹ Lợi đã đưa ra 03 khuyến nghị cụ thể trong quá trình cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương như sau: 

Thứ nhất, từ ngày 01/01/2018, Chính phủ đã hỗ trợ chi phí đóng theo các mức lần lượt là 30%, 25% và 10% cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác để tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, mức hỗ trợ này không đủ tạo động lực, cơ hội cho các đối tượng nêu trên tham gia BHXH tự nguyện. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu tăng mức hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện. 

Thứ hai, hiện nay, trung bình mỗi năm có 1 triệu người tham gia BHXH thì lại có 600.000 người ra khỏi hệ thống BHXH. Đề nghị Chính phủ tổng kết Nghị quyết số 93 của Quốc hội khóa XIII về BHXH một lần, từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm định hướng cho người dân tham gia BHXH để đảm bảo quyền lợi an sinh khi về già. 

Thứ ba, đề nghị Chính phủ phát hành trái phiếu Chính phủ để nhận nợ BHXH cho các đối tượng NLĐ tham gia BHXH trước năm 1995, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 64 của Quốc hội khóa XIV. 

Liên quan tới Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương, đại biểu Bùi Sỹ Lợi cho biết, Nghị quyết đã nêu rõ 05 nguồn lực cho cải cách tiền lương, nhưng nếu không tích cực, không tiếp tục tạo nguồn thì chắc chắn quá trình cải cách sẽ khó khăn. 

“Đảng, Nhà nước đã quyết tâm nhưng chúng ta đã hai lần lỡ hẹn với cải cách tiền lương cho cán bộ, công nhân, viên chức. Chúng ta phải tổ chức sắp xếp lại hệ thống chính trị, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập và nhanh chóng chuyển cơ chế phân cấp tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Đây chính là điều kiện để chúng ta vừa giảm nhẹ biên chế, vừa có nguồn lực tạo cơ hội cải cách chính sách tiền lương hiệu quả”, đại biểu Bùi Sỹ Lợi kiến nghị./.

f

Các bài viết khác

Tập trung nguồn lực tài chính cho cải cách tiền lương

Tập trung nguồn lực tài chính cho cải cách tiền lương
4 ngày trước

Tháo gỡ vướng mắc trong quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Tháo gỡ vướng mắc trong quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT
5 ngày trước

Ngành BHXH: Cải cách thủ tục hành chính để phục vụ tốt nhất cho người dân

Ngành BHXH: Cải cách thủ tục hành chính để phục vụ tốt nhất cho người dân
13 ngày trước

Hội nghị quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

Hội nghị quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
20 ngày trước

• “Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng” (20 ngày trước)

• Hội nghị thông tin chuyên đề quý I-2019 (22 ngày trước)

• Quy định về thanh toán BHYT trong năm 2019 (26 ngày trước)

• Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân (28 ngày trước)

• Xây dựng Đảng về đạo đức, nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức đảng, đảng viên ở các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Phát triển BHXH, BHYT: Mở rộng đối tượng gắn liền với bảo đảm quyền lợi người tham gia (1 tháng trước)

• Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng (1 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực trạng và giải pháp (1 tháng trước)

• Điểm mới về lương, BHXH trong năm 2019 (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo (1 tháng trước)