Album hình ảnh

BTCBTB viếng Đài liệt sỹ Bắc sơn và viếng Lăng Bác Hồ

8 năm trước | 2245