Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát (lớp thứ 3)

18/04/2023 | 342

Sáng 18/4/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023 (lớp thứ 3) cho 118 đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra, cán bộ chuyên trách công tác đảng của đảng ủy cơ sở và đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở trực thuộc 34 đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Khối. Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối tới dự và phát biểu chỉ đạo Lớp bồi dưỡng.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, trong thời gian qua, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tình hình tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,… diễn biến rất phức tạp. Do đó việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi Đảng ta phải đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát tại các cấp bộ đảng trong Đảng bộ Khối. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Trung ương.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát vẫn tồn tại một số bất cập, hạn chế, đó là: nghiệp vụ của một số cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát chưa tốt, chưa ngang tầm, còn lúng túng khi thực hiện nhiệm vụ được giao do đa phần cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát là kiêm nhiệm, rất ít đồng chí được trải qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát chuyên sâu. Thêm vào đó, trong đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đảng vẫn còn những đồng chí vì lợi ích cá nhân, vì lợi ích nhóm, thiếu bản lĩnh, nể nang, né tránh, làm việc chưa công tâm, khách quan khi kiểm tra, giám sát những đồng chí cán bộ có chức vụ cao.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Đảng ủy Khối xác định năm 2023 là “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” và ban hành Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK ngày 16/01/2023 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đảng ủy Khối đã chỉ đạo tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ cấp chi bộ đến đảng bộ trong Đảng bộ Khối. Theo kế hoạch, sẽ có 08 lớp với gần 1000 cán bộ làm công tác kiểm tra được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ trong năm 2023. Bên cạnh đó, một số đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối với số lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đông đảo có thể chủ động đề nghị, đề xuất với Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tổ chức bồi dưỡng tập huấn tại trụ sở của cơ quan ban, bộ, ngành.

Ảnh: Toàn cảnh lớp học

Trong thời gian học tập, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí cán bộ tham gia lớp học cần tăng cường trao đổi, đối thoại với các đồng chí báo cáo viên để vừa hiểu sâu, nắm rõ các quy định vừa tận dụng cơ hội để chia sẻ nội dung còn băn khoăn, kinh nghiệm xử lý các tình huống thường gặp trong công tác kiểm tra, giám sát, giải đáp những vấn đề liên quan… Các đồng chí báo cáo viên cần củng cố, khái quát sơ bộ phần nội dung mang tính lý luận, hoặc khái lược các quy định liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Tập trung, đi sâu, làm rõ, hướng dẫn cụ thể, chi tiết những nội dung mang tính nghiệp vụ; có thể đưa ra một số tình huống thường gặp trong công tác kiểm tra, giám sát, giúp các đồng chí học viên dễ hình dung và vận dụng hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ tại các cấp bộ đảng. Tăng cường trao đổi, đối thoại về nội dung chuyên đề, tạo điều kiện để các đồng chí cán bộ tham gia lớp học được chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ băn khoăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại đảng bộ.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn và tin tưởng rằng, lớp học sẽ diễn ra thành công và thu được nhiều kết quả, đáp ứng được yêu cầu của các đảng bộ, từ đó góp phần nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối nói riêng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng nói chung.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra báo cáo chuyên đề tại lớp học

Theo chương trình học tập, trong thời gian 1 ngày, các học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023 sẽ được nghe và trao đổi cùng với các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối 4 chuyên đề: (1) Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng; (2) Việc thi hành kỷ luật đảng; (3) Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; (4) Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra và kiểm tra công tác tài chính đảng. Đây là những vấn đề mấu chốt, mang tính nghiệp vụ chuyên sâu mà các đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát của đảng ủy cơ sở, đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở phải triển khai và thực hiện thường xuyên. Đồng thời cũng sẽ có nhiều tình huống phát sinh từ thực tiễn công tác mà cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

M.P


Các bài viết khác

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát (lớp thứ 4)

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát (lớp thứ 4)
23 ngày trước

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên
26 ngày trước

Nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra

Nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra
1 tháng trước

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023
2 tháng trước

• Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2022 (6 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 10 năm 2022 (8 tháng trước)

• Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 8/2022 (11 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022 (1 năm trước)

• Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khối các cơ quan Trung ương K65-C10, niên khóa 2021 - 2022 (1 năm trước)

• Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - 15 năm hình thành và phát triển (1 năm trước)

• Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, góp phần đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu mới (1 năm trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 năm trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 năm trước)