Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2022

02/12/2022 | 13017

Sáng 02/12/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở cho các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối. Tới dự và chỉ đạo lớp học có các đồng chí: Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, năm 2022, các chi bộ trong Đảng bộ Khối tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025, nhiều đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu. Theo báo cáo của Ban Tổ chức lớp học, hầu hết các đồng chí tham gia lớp học là cấp ủy viên, bí thư chi bộ, nhiều đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là vụ trưởng và tương đương ở các cơ quan Trung ương. Đây là đội ngũ cán bộ tham mưu chủ chốt, chiến lược trong cơ quan đơn vị đồng thời là những người trực tiếp triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại đơn vị. Với đặc điểm tình hình của Đảng bộ Khối, vừa qua, Đảng ủy Khối phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn tài liệu “Bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Nhằm kịp thời bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy mới, phổ biến những nội dung cơ bản, quan trọng cuốn tài liệu. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở cho các đảng bộ cơ sở trực thuộc trực thuộc Đảng bộ Khối.

Ảnh: Toàn cảnh lớp học

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, thời gian học tập không nhiều, các chuyên đề khá rộng, nhiều thông tin, kinh nghiệm phong phú, đặc biệt nội dung liên quan đến quy định mới của Trung ương và Đảng ủy Khối. Vì vậy, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí học viên sắp xếp công việc tham gia lớp học đầy đủ để tiếp thu được nhiều thông tin, kinh nghiệm trong nghiệp vụ công tác đảng nói riêng và công tác xây dựng đảng nói chung nhằm triển khai thực hiện các quy định mới của Trung ương và của Đảng ủy Khối tại đảng bộ, chi bộ.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối báo cáo chuyên đề tại lớp học

Theo chương trình học tập, trong thời gian học tập 01 ngày các học viên sẽ được nghe 5 chuyên đề trong công tác xây dựng Đảng bao gồm: Công tác tổ chức; Công tác kiểm tra, giám giám sát; công tác tuyên giáo; công tác dân vận; công tác văn phòng do các báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, những người có nhiều kinh nghiệm công tác, trực tiếp làm nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng cấp Đảng bộ Khối trực tiếp trao đổi.

M.P

 


Các bài viết khác

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát (lớp thứ 4)

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát (lớp thứ 4)
23 ngày trước

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên

Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên
26 ngày trước

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát (lớp thứ 3)

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát (lớp thứ 3)
1 tháng trước

Nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra

Nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra
1 tháng trước

• Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 10 năm 2022 (8 tháng trước)

• Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 (9 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 8/2022 (11 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022 (1 năm trước)

• Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khối các cơ quan Trung ương K65-C10, niên khóa 2021 - 2022 (1 năm trước)

• Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - 15 năm hình thành và phát triển (1 năm trước)

• Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, góp phần đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu mới (1 năm trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 năm trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 năm trước)