Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 triển khai nhiệm vụ năm 2016

24/12/2015 | 988

 Chiều ngày 24/12/2015, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Bộ phận giúp việc) tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. 

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Trưởng Bộ phận giúp việc chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Việt Hùng, đại diện Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và các thành viên Bộ phận giúp việc.
Năm 2015, Bộ phận giúp việc đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ phận giúp việc Ban Bí thư, tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối gắn với công tác xây dựng Đảng, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để biến việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm hàng ngày của cán bộ, đảng viên, trọng tâm là nâng cao đạo đức công vụ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên...
Tham mưu tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị trong Đảng bộ Khối và biểu dương, khen thưởng 71 đảng bộ cơ sở có nhiều thành tích xuất sắc. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, sinh hoạt chi bộ, hoạt động của các đoàn thể và tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2015. Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan Trung ương triển khai nhiều hoạt động phát huy thế mạnh của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Bộ phận giúp việc đã tham mưu và tổ chức kiểm tra nắm tình hình tại 6 đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Khối; qua đó, phát hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả…
Tại Hội nghị, các đại biểu khẳng định những nỗ lực, cố gắng của Bộ phận giúp việc và sự chuyển biến trong nhận thức, tình cảm và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ Khối. Tuy nhiên, tác động của việc học tập và làm theo Bác đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối chưa đều. Bên cạnh nhiều đơn vị triển khai tốt và đạt kết quả rõ rệt, vẫn còn nhiều cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ của việc triển khai Chỉ thị; vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt đạo đức công vụ theo tấm gương của Bác, còn nhiều vấn đề dư luận bức xúc liên quan đến nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan Trung ương. Bên cạnh đó, việc nêu gương của nhiều cán bộ, đảng viên, theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, chưa thật sự thuyết phục. Công tác thông tin, tuyên truyền những tấm gương “người tốt, việc tốt” chưa nhiều, chưa thường xuyên…
Năm 2016 là năm Đảng ủy Khối xác định là Năm quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng, Bộ phận giúp việc sẽ tham mưu đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tích cực đổi mới phương pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm để triển khai thực hiện. Tích cực tham mưu về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tăng cường tuyên truyền, biểu dương tấm gương “người tốt, việc tốt”, tôn vinh những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai ở cơ sở, đảm bảo 63/63 đảng bộ trực thuộc đều được kiểm tra, nắm tình hình. Trong đó, chú trọng trao đổi, giúp đỡ, hướng dẫn những đơn vị còn yếu kém và quan tâm hơn đến các đảng bộ trong các nhà trường, học viện và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị
 
Ban Biên tập
Nguồn tin: Đang cập nhật
f

Các bài viết khác

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
1 năm trước

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc
2 năm trước

Giao ban Bộ phận giúp việc quý II-2016

Giao ban Bộ phận giúp việc quý II-2016
3 năm trước

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh
3 năm trước

• Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (3 năm trước)

• Giao ban Bộ phận giúp việc quý I năm 2016 (3 năm trước)

• Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (3 năm trước)

• Kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đảng bộ cơ sở (3 năm trước)

• Việc triển khai Chỉ thị 03 tại Đảng bộ Báo Đầu tư (3 năm trước)

• Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (3 năm trước)

• Hội nghị toàn quốc Bộ phận giúp việc cấp ủy cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (3 năm trước)

• Họp Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (3 năm trước)

• Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (4 năm trước)