Bộ Giao thông vận tải học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

02/06/2020 | 162

Sáng 1/6/2020, tại Hà Nôi, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì Hội nghị "Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII".

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã thông báo nhanh những nội dung và kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và những điểm mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo CBCNVC - LĐ toàn ngành phải tập trung hoàn thành Đại hội Đảng các cấp đúng Điều lệ, quy định nhưng phải đảm bảo dân chủ, công khai, chọn đúng người vào đúng việc để từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn  được Đảng và nhà nước giao cho ngành GTVT.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan tham mưu hỗ trợ về cơ chế đúng thẩm quyền để cùng các doanh nghiệp đã được chuyển sang Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như giải quyết những tồn tại, vướng mắc liên quan đến Bộ GTVT theo đúng quy định của pháp luật.

Xuân Nguyên


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
hôm qua

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
11 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (26 ngày trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động (27 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII (28 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)