Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa II - 2019

13/06/2020 | 162

Ngày 12/6/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt nam tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa II - 2019.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam phát biểu tại Lễ bế giảng

Dự Lễ Bế giảng có đồng chí Nguyễn Minh Chung, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam; ; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và Ban Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam cùng 71 học viên đến từ các đơn vị trong Khối các cơ quan Trung ương.

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa II - 2019 được tổ chức từ ngày 14/3/2019. Trong khoảng thời gian một năm học tập, các học viên đã hoàn thành 10 học phần và một đợt đi thực tế tại Quảng Ninh. Chương trình học tập đã cung cấp cho học viên khối kiến thức cơ bản và tương đối hệ thống về các nguyên lý cơ bản, thấy rõ tính khoa học và tính cách mạng của học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Những tri thức lĩnh hội được sẽ góp phần giúp học viên nâng cao năng lực công tác, tư duy khoa học biện chứng, giải quyết một cách hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn.

Phát biểu tại Lễ Bế giảng, đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam nhấn mạnh, với kết quả học tập khá cao của lớp học đã khẳng định tinh thần nỗ lực của các thầy, cô giáo và ý thức học tập, phấn đấu của toàn thể học viên trong khoảng thời gian có rất nhiều công việc tập trung cho đại hội đảng bộ các cấp. Đồng chí mong các học viên trên cơ sở các kiến thức đã học vận dụng vào thực tiễn để giúp ích cho công việc, góp phần cùng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam trao Bằng khen cho các học viên xuất sắc

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó: có 24 học viên đạt loại giỏi chiếm 33,80%; 45 học viên đạt loại khá chiếm 63,38%; 02 đồng chí đạt loại trung bình khá chiếm 2,82%; đặc biệt có 07 đồng chí được nhận Bằng khen của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam vì đã có thành tích tốt trong học tập và hoạt động tập thể của lớp.

A.H


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2020
3 ngày trước

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh  đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 34/2020

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 34/2020
4 ngày trước

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020
7 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VIII năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VIII năm 2020
11 ngày trước

• Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khu vực phía Nam (11 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VIII năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K6-CT6 (2 tháng trước)

• Bế giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa I/2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VI năm 2020 (2 tháng trước)

• Thông báo về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020 (2 tháng trước)