Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K6-CT6

19/07/2020 | 657

Chiều ngày 19/7/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương (Bộ Công Thương) tổ chức Lễ bế giảng Lớp Trung cấp Ly luận chín trị - Hành chính K6-CT6 hệ không tập trung cho 78 học viên đến từ 21 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tới dự Lễ bế giảng có đồng chí Vũ Đức Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối,Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Hải An, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Toàn cảnh Lễ bế giảng

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K6-CT6 năm học 2019 - 2020 khai giảng ngày 26/4/2019. Trong 12 tháng học tập, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối và Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương, các học viên đã được nghiên cứu các nội dung chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh gồm 1056 tiết học với 06 phần nội dung lý thuyết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các vấn đề về Đảng Cộng sản; nhà nước và pháp luật; các kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương hoặc ngành… và nghiên cứu thực tế tại tỉnh Ninh Bình.

Ảnh: Các học viên xuất sắc nhận khen thưởng 

Kết thúc khoá học có 78 học viên được Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương cấp bằng tốt nghiệp, gồm: xếp loại giỏi: 46 học viên, chiếm 58,97%; xếp loại khá: 32 học viên, chiếm 41,03%, trong đó 08 học viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập được Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương và Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối khen thưởng. 

Ảnh: Đồng chí Trần Văn Đồng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại lễ bế giảng

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Trần Văn Đồng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, khoá học sẽ giúp học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhận thức và thái độ chính trị có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm taọ nên hiệu quả trong công tác của đội ngũ cán bộ trong Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trong thời gian tới.

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020
2 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020
9 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2020
16 ngày trước

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa I/2020

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa I/2020
23 ngày trước

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VI năm 2020 (23 ngày trước)

• Thông báo về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2020 (24 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K7 - CT5 năm học 2020 - 2021 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối các cơ quan Trung ương khóa 6 năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2020 (1 tháng trước)