Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2021

20/04/2021 | 369

Chiều 20/4/2021, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2021

Tới dự Lễ bế giảng có đồng chí Phạm Anh Thiện, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chức năng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2021 được tổ chức từ ngày 05/4/2021 đến 11/4/2021. Tham gia khóa học có 78 học viên đến từ 7 đơn vị trong các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Phạm Anh Thiện, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối trao Quyết định khen thưởng cho các học viên xuất sắc nhất lớp

Kết thúc khóa học có 78/78 học viên được cấp Giấy Chứng nhận của Ban Giám đốc Trung tâm, trong đó: 11 học viên đạt loại xuất sắc, chiếm 14% (có 04 học viên xuất sắc nhất lớp được Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tặng giấy khen); 55 học viên đạt loại giỏi, chiếm 71%; 07 học viên đạt loại khá, chiếm 9%; 04 học viên đạt loại trung bình khá, chiếm 9%;b 01 học viên đạt loại trung binh chiếm 1%.

 

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2021

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2021
6 tháng trước

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương
6 tháng trước

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (lớp thứ hai)

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (lớp thứ hai)
7 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021
7 tháng trước

• Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 65-C11 năm 2021 (7 tháng trước)

• Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 65-C10 năm 2021 (7 tháng trước)

• Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (7 tháng trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (7 tháng trước)

• Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7 tháng trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2020 (9 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2021 (9 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa XII năm 2020 (10 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XV năm 2020 (10 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XIV năm 2020 (10 tháng trước)