Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020

16/09/2020 | 112

Chiều 15/9/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp Học viện Hành chính quốc gia tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020 cho cán cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Dự Lễ bế giảng có các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối; Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính - Học viện Hành chính Quốc gia…

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020 được khai giảng ngày 06/7/2020 cho 57 cán bộ, công chức, viên chức đến từ 6 đơn vị thuộc các cơ quan Trung ương. Sau hơn một tháng học tập, nghiên cứu các nội dung thuộc chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng của Bộ Nội vụ với 02 phần: Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng và Báo cáo kinh nghiệm thực tế thực tiễn thông qua 12 chuyên đề dưới sự giảng dạy của các giảng viên có kiến thức lý luận sâu sắc và nhiều kinh nghiệm, các học viên đã được tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, thiết thức từ những vấn đề khái quát đến những vấn đề mang tính cụ thể, có tính cập nhật cao, đáp ứng nhu cầu thiết thực trong thực thi công vụ.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho các học viên xuất sắc

Kết thúc khóa học, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học cho 57/57 học viên, trong đó xếp loại giỏi: 6 học viên, chiếm 11%; xếp loại khá: 51 học viên, chiếm 89%. 6 học viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia khen thưởng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia nhấn mạnh, khóa học bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng kỳ này đã góp phần cập nhật, bổ sung cho các học viên những kiến thức, kỹ năng, lãnh đạo, quản lý điều hành gắn với chức danh lãnh đạo cấp phòng. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan quan trọng của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính cho rằng, trong quá trình học tập, nghiên cứu, khoá học đã tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi để các học viên là các đồng nghiệp tiếp tục gắn bó với nhau trong công tác và cuộc sống, qua đó góp phần tăng cường gắn kết, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa cán bộ các cơ quan, đơn vị công tác để áp dụng vào công việc một cách khoa học và hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị và đất nước.

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa X năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa X năm 2020
8 giờ trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IX năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IX năm 2020
2 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2020
6 ngày trước

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh  đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 34/2020

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 34/2020
7 ngày trước

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VIII năm 2020 (13 ngày trước)

• Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khu vực phía Nam (14 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VIII năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K6-CT6 (2 tháng trước)

• Bế giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa I/2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VI năm 2020 (2 tháng trước)

• Thông báo về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2020 (2 tháng trước)