Bế giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa I/2020

15/07/2020 | 651

Chiều ngày 15/7/2020, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức bế giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa I năm 2020 hình thức không tập trung cho 61 học viên đến từ các đơn vị thuộc các cơ quan Trung ương.  

Tới dự Lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Minh Chung, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ảnh: Toàn cảnh Lế bế giảng

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa I/2020 được khai giảng ngày 13/5/2020. Sau hơn 2 tháng học tập, nghiên cứu các nội dung thuộc chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng được ban hành theo Quyết định số 1037/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ với hai phần: Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng và Báo cáo kinh nghiệm. Các học viên đã được cập nhật nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực qua 9 chuyên đề kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng và 03 chuyên đề báo cáo.

Ảnh: Các học viên xuất sắc nhận Quyết định khen thưởng của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Kết thúc khóa học, 61/61 học viên được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học, gồm: xếp loại giỏi: 06 học viên, chiếm 10%; xếp loại khá: 55 học viên, chiếm 90%, trong đó 06 học viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia khen thưởng.

Ảnh: Đồng chí Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Lễ bế giảng

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia nhấn mạnh, khóa học đã cập nhật, bổ sung cho các học viên những kiến thức, kỹ năng, lãnh đạo, quản lý điều hành gắn với chức danh lãnh đạo cấp phòng; tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý, tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Đồng chí tin tưởng rằng với kiến thức thu được qua lớp học cùng với năng lực thực tiễn của bản bản, các học viên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Minh Phương

 

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa VI năm 2020
2 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VII năm 2020
9 ngày trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa V năm 2020
16 ngày trước

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K6-CT6

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K6-CT6
19 ngày trước

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VI năm 2020 (23 ngày trước)

• Thông báo về việc mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2020 (25 ngày trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IV năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa II/2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K7 - CT5 năm học 2020 - 2021 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khối các cơ quan Trung ương khóa 6 năm 2020 (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2020 (1 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8/2020 (1 tháng trước)