Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025

05/11/2021 | 1212

Chiều 05/11/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu bế giảng lớp học

Dự Lễ bế giảng có các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Sau 3 ngày học tập (từ ngày 3/11 đến ngày 5/11/2021), lớp học được nghiên cứu, trao đổi 6 chuyên đề do báo cáo viên là các nhà khoa học, nhà quản lý có kinh nghiệm ở Trung ương và giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp trao đổi, truyền đạt là những vấn đề mới, được cập nhật từ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, liên quan mật thiết tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhằm giúp các học viên hiểu sâu, nắm vững để vận dụng trong thực tế.

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy chứng nhận cho các học viên

Kết thúc khóa học, các học viên được cấp chứng chỉ đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu bế giảng lớp học, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn các học viên thường xuyên trau dồi, tu dưỡng đạo đức, gương mẫu và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở những kiến thức, thông tin mới cập nhật, phương pháp nghiên cứu, phương pháp tư duy và phương pháp luận mới được tiếp thu từ các giảng viên, các đồng chí tiếp tục học tập, nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và kỹ năng, năng lực lãnh đạo quản lý và tổ chức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động, tích cực vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác.

“Mỗi đồng chí dù công tác ở bất cứ lĩnh vực nào, ở cương vị, chức vụ nào hãy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đem hết năng lực, tài năng của mình để cống hiến, phục vụ cho sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trên từng cương vị công tác của mình, mỗi đồng chí tích cực tham mưu, giúp việc cho các cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025” - đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh.

Minh Phương


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 10 năm 2022

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 10 năm 2022
16 ngày trước

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 8/2022

Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 8/2022
2 tháng trước

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022
4 tháng trước

• Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khối các cơ quan Trung ương K65-C10, niên khóa 2021 - 2022 (4 tháng trước)

• Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - 15 năm hình thành và phát triển (5 tháng trước)

• Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, góp phần đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu mới (9 tháng trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2021 (1 năm trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2021 (1 năm trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương (1 năm trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (lớp thứ hai) (1 năm trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021 (1 năm trước)

• Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 65-C11 năm 2021 (1 năm trước)