Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2020

28/11/2020 | 277

Ngày 27/11/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý (lớp thứ nhất) năm 2020.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; Phạm Anh Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các ban đơn vị Đảng ủy Khối cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo lớp học.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu bế giảng lớp học

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý diễn ra từ ngày 25 đến 27/11/2020. Trong thời gian học tập, các học viên được truyền đạt, trao đổi, thảo luận 6 chuyên đề nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng ủy Khối trong tình hình mới.

Phát biểu bế giảng lớp học, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã chúc mừng thành tích học tập của 104 học viên của lớp. Trong hơn ba ngày lên lớp, các học viên đã nghiên cứu, trao đổi và thảo luận 6 chuyên đề trọng tâm, cốt lõi, có tính thời sự cao, bao quát trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chiến lược quốc phòng - an ninh, đối ngoại…, góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Đỗ Việt Hà đề nghị trong thời gian tới, các học viên của lớp cần tiếp tục học tập, nghiên cứu, vận dụng tối đa những nội dung đã được truyển đạt tại lớp bồi dưỡng, từ đó áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn công việc tại cơ quan, đơn vị.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao giấy chứng nhận cho 104 học viên của lớp.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy chứng nhận cho các học viên

Ảnh: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy chứng nhận cho các học viên

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trao Giấy chứng nhận cho các học viên

 

 

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa XII năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa XII năm 2020
1 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XV năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XV năm 2020
1 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XIV năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XIV năm 2020
1 tháng trước

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị góp phần xây dựng đội  ngũ cán bộ các cơ quan Trung ương đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan Trung ương đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII
1 tháng trước

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XII năm 2020 (2 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa X năm 2020 (2 tháng trước)

• Hoạt động nghiên cứu thực tế tại địa phương của lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương K34 năm 2020 (3 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa XI năm 2020 (3 tháng trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020 (3 tháng trước)

• Khai giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2020 (3 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa X năm 2020 (3 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IX năm 2020 (3 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa IX năm 2020 (3 tháng trước)

• Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 34/2020 (3 tháng trước)