Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải

20/11/2019 | 11725

Chiều 19/11/2019, tại Hà Nội, Đoàn Khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về khảo sát tình hình công tác xây dựng Đảng.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT.

Ảnh: Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ báo cáo với Đoàn khảo sát kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ từ đầu năm 2019 đến nay; theo đó, Đảng ủy Bộ GTVT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII và các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy các cấp đảm bảo mục đích, yêu cầu và thời gian quy định. Quyết định, bổ sung, kiện toàn 18 cấp ủy của 13 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc rà soát, bổ sung công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025 trong toàn Đảng bộ Bộ. Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các chức danh bí thư, phó bí thư của 12 cấp ủy trực thuộc.

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; quan tâm công tác phát triển đảng, sinh hoạt đảng, trao tặng huy hiệu, tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú, đảng viên mới; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chỉ đạo Đoàn Thanh niên Bộ triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2019, đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền ATGT, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động xã hội, từ thiện.

Về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự đảng Bộ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Phạm Công Bổng cho biết, thời gian qua, hai bên đã phối hợp ban hành, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng Bộ GTVT và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, trong đó tập trung phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quan tâm lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của ngành GTVT...

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án… của ngành GTVT. Khi có những nội dung, vấn đề phát sinh thì chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo các cấp để kịp thời định hướng, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị và các đơn vị truyền thông tổ chức thực hiện, xử lý có có hiệu quả những vấn đề phát sinh.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự đảng Bộ tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa hai bên, triển khai thực hiện hiệu quả, đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương cũng như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ GTVT đã quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, từ công tác học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đến công tác chỉ đạo sinh hoạt chi bộ, quản lý cán bộ, đảng viên; chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, định hướng thông tin, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng ủy Bộ.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT đã phối hợp tốt với Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, đã ban hành, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan, trong đó tập trung phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quan tâm lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng…

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức, cơ quan, đơn vị; tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, có những đột phá về cơ sở hạ tầng; cùng với đó tăng cường công tác truyền thông, đặc biệt là tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020
7 ngày trước

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ
8 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20
13 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020
18 ngày trước

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (27 ngày trước)

• Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng (1 tháng trước)

• Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử (1 tháng trước)

• Thủ tướng: Nới lỏng một bước hoạt động xã hội nhưng phải kiểm soát đúng mức (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ (1 tháng trước)

• Không được lơi lỏng, chủ quan, không được phép lơ là, mất cảnh giác (1 tháng trước)

• Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh (1 tháng trước)

• Phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội (1 tháng trước)

• Chuẩn bị kịch bản, giải pháp cho làn sóng thứ 2 lây nhiễm COVID-19 (1 tháng trước)